Hoofdmenu openen

TekstBewerken

Artikel 45a. Relatieve luchtvochtigheid en temperatuur van archiefruimten
De relatieve luchtvochtigheid van archiefruimten heeft een zo constant mogelijke waarde van 50% R.V. +/- 10%. De temperatuur varieert tussen de 16°C en 20°C. Een overschrijding tot 25°C gedurende ten hoogste 10 etmalen per jaar is toegestaan.


ToelichtingBewerken

Archiefruimten worden ingericht voor tijdelijke bewaring, daarom kunnen daar lichtere eisen aan worden gesteld dan aan archiefbewaarplaatsen. Elke zorgdrager (overheidsorganisatie) moet beschikken over een archiefruimte.


OpmerkingenBewerken

Deze bepaling is in de plaats gekomen voor de zwaardere bepaling die in Artikel 38 stond.

vorige:
Artikel 45
Archiefregeling 2009
H5 Bijzondere voorschriften voor de bouw en inrichting van archiefruimten
§2 Voorschriften voor een gunstig milieu en klimaat
volgende:
Artikel 46