Categorie:Projecten: verschil tussen versies

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 5: Regel 5:
 
__NOFACTBOX__
 
__NOFACTBOX__
  
<googlemap type="normal" controls="large" height="850" width="750" zoom="8" lon="5.284424" lat="52.150344">
+
{{#display_map:
  
 
<!-- landelijke projecten -->
 
<!-- landelijke projecten -->
  
52.0807234, 4.3264245, [[APEx]] - [[Functioneel ontwerp e-depot]] - [[Handreiking Strategisch Informatieoverleg]], [[Handreiking Vervanging Archiefbescheiden]] - [[Kwaliteitssyteem (digitaal) archiefbeheer]] - [[Metadata toepassingsprofiel lokale overheden fase 2]] - [[NORA-thema digitale duurzaamheid]] - [[Open Architectuur]], [[Open Toegang]] - [[Productie- en Kennisplatform Duurzame Toegankelijkheid]] - [[Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden]] - [[Verkenning gemeenschappelijke open toegang]] - [[Atelier Digitale Onderzoeksomgeving en Dienstverlening]] - [[Bewaartermijnen voor Bedrijfsinformatie]] - [[DUTO-scan voor decentrale overheden]] - [[Hoe open bent u? Online scoremodel voor informatie- en collectiemanagers van archieven en overheden]] - [[Informatiebehoefte e-Depot]] - [[Jaarlijkse Managementconferentie Archief 2020 en BRAIN]] - [[Volautomatische archiefontsluiting]] - [[Audiovisuele verslaglegging duurzaam toegankelijk]] - [[Handreiking en bijbehorend stappenplan bij het aansluiten op een e-depot]] - [[Semantiek, linked data en geodata]] - [[Online scoremodel Hoe open bent u? (fase 2)]] - [[Strategische Verkenning naar relatie]] - [[Verkenning Platforms Overheid voor Toegang Open Archiefdata]] - [[Archieflab The Future of Archives]] - [[Archieflab Bootcamps]] - [[Archieflab The journey towards (k)nowmadic archivers]] - [[Particuliere Archieven op de Kaart]] - [[E-depot monitor]] - [[Mastercourse Architectuur Archiefsector]] - [[Leerbehoefte in de archiefbranche]] - [[Probleemverkenning van de archieffunctie bij keteninformatisering]] - [[Versterking kennisfunctie archiefsector]] - [[Ontwikkeling toekomstscenario’s archieffunctie]]  - [[Handreiking Vervanging Archiefbescheiden, fase 2]] - [[Vertaling nestor-Seal certificering e-Depots]]
+
52.0807234, 4.3264245~[[APEx]] - [[Functioneel ontwerp e-depot]] - [[Handreiking Strategisch Informatieoverleg]], [[Handreiking Vervanging Archiefbescheiden]] - [[Kwaliteitssyteem (digitaal) archiefbeheer]] - [[Metadata toepassingsprofiel lokale overheden fase 2]] - [[NORA-thema digitale duurzaamheid]] - [[Open Architectuur]], [[Open Toegang]] - [[Productie- en Kennisplatform Duurzame Toegankelijkheid]] - [[Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden]] - [[Verkenning gemeenschappelijke open toegang]] - [[Atelier Digitale Onderzoeksomgeving en Dienstverlening]] - [[Bewaartermijnen voor Bedrijfsinformatie]] - [[DUTO-scan voor decentrale overheden]] - [[Hoe open bent u? Online scoremodel voor informatie- en collectiemanagers van archieven en overheden]] - [[Informatiebehoefte e-Depot]] - [[Jaarlijkse Managementconferentie Archief 2020 en BRAIN]] - [[Volautomatische archiefontsluiting]] - [[Audiovisuele verslaglegging duurzaam toegankelijk]] - [[Handreiking en bijbehorend stappenplan bij het aansluiten op een e-depot]] - [[Semantiek, linked data en geodata]] - [[Online scoremodel Hoe open bent u? (fase 2)]] - [[Strategische Verkenning naar relatie]] - [[Verkenning Platforms Overheid voor Toegang Open Archiefdata]] - [[Archieflab The Future of Archives]] - [[Archieflab Bootcamps]] - [[Archieflab The journey towards (k)nowmadic archivers]] - [[Particuliere Archieven op de Kaart]] - [[E-depot monitor]] - [[Mastercourse Architectuur Archiefsector]] - [[Leerbehoefte in de archiefbranche]] - [[Probleemverkenning van de archieffunctie bij keteninformatisering]] - [[Versterking kennisfunctie archiefsector]] - [[Ontwikkeling toekomstscenario’s archieffunctie]]  - [[Handreiking Vervanging Archiefbescheiden, fase 2]] - [[Vertaling nestor-Seal certificering e-Depots]];
  
 
<!-- decentrale projecten -->
 
<!-- decentrale projecten -->
50.845930, 5.692518, [[Atelier Digitale Onderzoeksomgeving en Dienstverlening]] - [[Pilot e-depot RHC Limburg Gemeente Maastricht]]
+
50.845930, 5.692518~[[Atelier Digitale Onderzoeksomgeving en Dienstverlening]] - [[Pilot e-depot RHC Limburg Gemeente Maastricht]];
  
 +
51.562085, 4.7835347~[[Atelier actieve openbaarheid]];
 +
51.963352, 6.289757~[[U bent hier Home / Projecten / E-depot voor de Achterhoek E-depot voor de Achterhoek]];
 +
51.6978162, 5.3036747~[[Risicoanalyse en auditing informatiehuishouding]];
 +
51.9231478, 4.409288~[[Atelier actieve openbaarheid]];
 +
51.9272, 4.4806~[[Atelier actieve openbaarheid]];
 +
51.695024, 5.302426~[[Atelier Digitale Onderzoeksomgeving en Dienstverlening]] - [[Pilots aansluiting e-depot PNB-BHIC]];
 +
51.927214, 4.480440~[[Atelier Digitale Onderzoeksomgeving en Dienstverlening]];
 +
51.441023, 5.481763~[[Atelier Digitale Onderzoeksomgeving en Dienstverlening]];
 +
51.971862, 5.929647~[[Atelier Digitale Onderzoeksomgeving en Dienstverlening]] - [[Pilot bodemdossiers Provincie Gelderland]] - [[Pilot bodemdossiers Provincie Gelderland fase 2]];
 +
51.501552, 3.612533~[[Atelier Digitale Onderzoeksomgeving en Dienstverlening]] - [[Pilot e-Depot Provincie Zeeland met Zeeuws Archief]],[[Marktverkenning naar e-depots]], [[Programma e-Depot Zeeuwse overheden]];
 +
51.917697, 4.392901~[[E-depot Schiedam en Delft]];
 +
51.845752, 5.866955~[[Stappenplan Linked Open Data]];
 +
51.495618, 4.285087~[[Verkenning e-depot twee middelgrote Brabantse archiefinstellingen]];
 +
51.733958, 5.137971~[[Verkenning e-depot twee middelgrote Brabantse archiefinstellingen]];
 +
51.468057, 3.743953~[[Kenniscentrum Oorlogsbronnen: van portal naar kenniscentrum]];
 +
51.917805, 4.524695~[[Kenniscentrum Oorlogsbronnen: van portal naar kenniscentrum]];
 +
51.995332, 5.950377~[[Kenniscentrum Oorlogsbronnen: van portal naar kenniscentrum]];
 +
51.665648, 5.259107~[[Kenniscentrum Oorlogsbronnen: van portal naar kenniscentrum]];
 +
51.570295, 5.958281~[[Kenniscentrum Oorlogsbronnen: van portal naar kenniscentrum]];
  
51.562085, 4.7835347, [[Atelier actieve openbaarheid]]
+
52.1567, 5.3850~[[Project e-depot Midden Nederland Fase 1]] - [[Atelier documenteren van de samenleving]];
51.963352, 6.289757, [[U bent hier Home / Projecten / E-depot voor de Achterhoek E-depot voor de Achterhoek]]
+
52.177863, 4.997050~[[Project e-depot Midden Nederland Fase 1]];
51.6978162, 5.3036747, [[Risicoanalyse en auditing informatiehuishouding]]
+
52.229488, 5.170926~[[Project e-depot Midden Nederland Fase 1]];
51.9231478, 4.409288, [[Atelier actieve openbaarheid]]
+
52.142215, 6.194081~[[U bent hier Home / Projecten / E-depot voor de Achterhoek E-depot voor de Achterhoek]];
51.9272, 4.4806, [[Atelier actieve openbaarheid]]
+
52.0125, 4.71638888888889~[[Atelier documenteren van de samenleving]] - [[Pilot duurzaam digitaal archiveren en beheren]];
51.695024, 5.302426, [[Atelier Digitale Onderzoeksomgeving en Dienstverlening]] - [[Pilots aansluiting e-depot PNB-BHIC]]
+
52.0888888888889, 5.12277777777778~[[Pilot e-depot gemeente Utrecht]];
51.927214, 4.480440, [[Atelier Digitale Onderzoeksomgeving en Dienstverlening]]
+
52.0889, 5.1228~[[Pilot duurzaam digitaal informatiebeheer provincie Utrecht]];
51.441023, 5.481763, [[Atelier Digitale Onderzoeksomgeving en Dienstverlening]]
+
52.0930043, 5.070412~[[Pilot e-depot gemeente Utrecht]];
51.971862, 5.929647, [[Atelier Digitale Onderzoeksomgeving en Dienstverlening]] - [[Pilot bodemdossiers Provincie Gelderland]] - [[Pilot bodemdossiers Provincie Gelderland fase 2]]
+
52.3633333333333, 4.89222222222222~[[Aansluiting op e-depot Amsterdam]] - [[Atelier documenteren van de samenleving]];
51.501552, 3.612533, [[Atelier Digitale Onderzoeksomgeving en Dienstverlening]] - [[Pilot e-Depot Provincie Zeeland met Zeeuws Archief]],[[Marktverkenning naar e-depots]], [[Programma e-Depot Zeeuwse overheden]]
+
52.3830555555556, 4.63805555555556~[[Atelier actieve openbaarheid]] - [[Pilot e-depot gemeente Haarlem]] - [[Videotulen Den Helder]];
51.917697, 4.392901, [[E-depot Schiedam en Delft]]
+
52.3833333333333, 4.63333333333333~[[Pilot e-depot gemeente Haarlem]] - [[Pilot e-Depot Provincie Noord-Holland met Noord-Hollands Archief]];
51.845752, 5.866955, [[Stappenplan Linked Open Data]]
+
52.5, 6.5~[[Gemeenschappelijke e-depotvoorziening Overijssel]];
51.495618, 4.285087, [[Verkenning e-depot twee middelgrote Brabantse archiefinstellingen]]
+
52.5052777777778, 4.95722222222222~[[Pilot duurzaam digitaal archiveren en beheren]];
51.733958, 5.137971, [[Verkenning e-depot twee middelgrote Brabantse archiefinstellingen]]
+
52.5191666666667, 6.1025~[[Gemeenschappelijke e-depotvoorziening Overijssel]];
51.468057, 3.743953, [[Kenniscentrum Oorlogsbronnen: van portal naar kenniscentrum]]
+
52.6423654, 5.060212~[[Pilot e-depot Westfries Archief]];
51.917805, 4.524695, [[Kenniscentrum Oorlogsbronnen: van portal naar kenniscentrum]]
+
52.6425, 4.76361111111111~[[Pilot duurzaam digitaal archiveren en beheren]] - [[Videotulen Den Helder]];
51.995332, 5.950377, [[Kenniscentrum Oorlogsbronnen: van portal naar kenniscentrum]]
+
52.6472222222222, 5.04222222222222~[[Pilot e-depot Westfries Archief]];
51.665648, 5.259107, [[Kenniscentrum Oorlogsbronnen: van portal naar kenniscentrum]]
+
52.7050417, 5.23805~[[Pilot e-depot Westfries Archief]];
51.570295, 5.958281, [[Kenniscentrum Oorlogsbronnen: van portal naar kenniscentrum]]
+
52.7601914, 5.090825~[[Pilot e-depot Westfries Archief]];
 +
52.9936111111111, 6.56388888888889~[[Archieven van het Noorden]];
 +
52.045786, 5.675046~[[Atelier Digitale Onderzoeksomgeving en Dienstverlening]];
 +
52.008618, 4.356831~[[E-depot Schiedam en Delft]];
 +
52.154461, 4.4873~[[Empowering Communities with a Heritage Open Ecosystem]];
 +
52.937449, 4.752467~[[Videotulen Den Helder]];
 +
52.518102, 6.100121~[[Kenniscentrum Oorlogsbronnen: van portal naar kenniscentrum]];
 +
52.080928, 4.326414~[[Kenniscentrum Oorlogsbronnen: van portal naar kenniscentrum]];
 +
52.415111, 4.883944~[[Kenniscentrum Oorlogsbronnen: van portal naar kenniscentrum]];
 +
52.235596, 5.173067~[[Kenniscentrum Oorlogsbronnen: van portal naar kenniscentrum]];
 +
52.080948, 4.345595~[[Kenniscentrum Oorlogsbronnen: van portal naar kenniscentrum]];
 +
52.082054, 4.326931~[[Kenniscentrum Oorlogsbronnen: van portal naar kenniscentrum]];
 +
52.921156, 6.569655~[[Kenniscentrum Oorlogsbronnen: van portal naar kenniscentrum]];
 +
52.366418, 4.905897~[[Kenniscentrum Oorlogsbronnen: van portal naar kenniscentrum]];
 +
52.158126, 5.383054~[[Kenniscentrum Oorlogsbronnen: van portal naar kenniscentrum]];
 +
52.367315, 4.903794~[[Kenniscentrum Oorlogsbronnen: van portal naar kenniscentrum]];
 +
52.355805, 4.955683~[[Kenniscentrum Oorlogsbronnen: van portal naar kenniscentrum]];
 +
52.157175, 4.485145~[[Kenniscentrum Oorlogsbronnen: van portal naar kenniscentrum]];
 +
52.333763, 4.865656~[[Kenniscentrum Oorlogsbronnen: van portal naar kenniscentrum]];
 +
52.521940, 5.437602~[[Proof of Concept Geo-informatie en het e-depot]];
  
52.1567, 5.3850, [[Project e-depot Midden Nederland Fase 1]] - [[Atelier documenteren van de samenleving]]
+
53.2036111111111, 5.79~[[Archieven van het Noorden]] - [[Empowering Communities with a Heritage Open Ecosystem]];
52.177863, 4.997050, [[Project e-depot Midden Nederland Fase 1]]
+
53.2116827, 6.5607179~[[Archieven van het Noorden]];
52.229488, 5.170926, [[Project e-depot Midden Nederland Fase 1]]
+
53.199602, 5.794339~[[Kenniscentrum Oorlogsbronnen: van portal naar kenniscentrum]];
52.142215, 6.194081, [[U bent hier Home / Projecten / E-depot voor de Achterhoek E-depot voor de Achterhoek]]
 
52.0125, 4.71638888888889, [[Atelier documenteren van de samenleving]] - [[Pilot duurzaam digitaal archiveren en beheren]]
 
52.0888888888889, 5.12277777777778, [[Pilot e-depot gemeente Utrecht]]
 
52.0889, 5.1228, [[Pilot duurzaam digitaal informatiebeheer provincie Utrecht]]
 
52.0930043, 5.070412, [[Pilot e-depot gemeente Utrecht]]
 
52.3633333333333, 4.89222222222222, [[Aansluiting op e-depot Amsterdam]] - [[Atelier documenteren van de samenleving]]
 
52.3830555555556, 4.63805555555556, [[Atelier actieve openbaarheid]] - [[Pilot e-depot gemeente Haarlem]] - [[Videotulen Den Helder]]
 
52.3833333333333, 4.63333333333333, [[Pilot e-depot gemeente Haarlem]] - [[Pilot e-Depot Provincie Noord-Holland met Noord-Hollands Archief]]
 
52.5, 6.5, [[Gemeenschappelijke e-depotvoorziening Overijssel]]
 
52.5052777777778, 4.95722222222222, [[Pilot duurzaam digitaal archiveren en beheren]]
 
52.5191666666667, 6.1025, [[Gemeenschappelijke e-depotvoorziening Overijssel]]
 
52.6423654, 5.060212, [[Pilot e-depot Westfries Archief]]
 
52.6425, 4.76361111111111, [[Pilot duurzaam digitaal archiveren en beheren]] - [[Videotulen Den Helder]]
 
52.6472222222222, 5.04222222222222, [[Pilot e-depot Westfries Archief]]
 
52.7050417, 5.23805, [[Pilot e-depot Westfries Archief]]
 
52.7601914, 5.090825, [[Pilot e-depot Westfries Archief]]
 
52.9936111111111, 6.56388888888889, [[Archieven van het Noorden]]
 
52.045786, 5.675046, [[Atelier Digitale Onderzoeksomgeving en Dienstverlening]]
 
52.008618, 4.356831, [[E-depot Schiedam en Delft]]
 
52.154461, 4.4873, [[Empowering Communities with a Heritage Open Ecosystem]]
 
52.937449, 4.752467, [[Videotulen Den Helder]]
 
52.518102, 6.100121, [[Kenniscentrum Oorlogsbronnen: van portal naar kenniscentrum]]
 
52.080928, 4.326414, [[Kenniscentrum Oorlogsbronnen: van portal naar kenniscentrum]]
 
52.415111, 4.883944, [[Kenniscentrum Oorlogsbronnen: van portal naar kenniscentrum]]
 
52.235596, 5.173067, [[Kenniscentrum Oorlogsbronnen: van portal naar kenniscentrum]]
 
52.080948, 4.345595, [[Kenniscentrum Oorlogsbronnen: van portal naar kenniscentrum]]
 
52.082054, 4.326931, [[Kenniscentrum Oorlogsbronnen: van portal naar kenniscentrum]]
 
52.921156, 6.569655, [[Kenniscentrum Oorlogsbronnen: van portal naar kenniscentrum]]
 
52.366418, 4.905897, [[Kenniscentrum Oorlogsbronnen: van portal naar kenniscentrum]]
 
52.158126, 5.383054, [[Kenniscentrum Oorlogsbronnen: van portal naar kenniscentrum]]
 
52.367315, 4.903794, [[Kenniscentrum Oorlogsbronnen: van portal naar kenniscentrum]]
 
52.355805, 4.955683, [[Kenniscentrum Oorlogsbronnen: van portal naar kenniscentrum]]
 
52.157175, 4.485145, [[Kenniscentrum Oorlogsbronnen: van portal naar kenniscentrum]]
 
52.333763, 4.865656, [[Kenniscentrum Oorlogsbronnen: van portal naar kenniscentrum]]
 
52.521940, 5.437602, [[Proof of Concept Geo-informatie en het e-depot]]
 
  
53.2036111111111, 5.79, [[Archieven van het Noorden]] - [[Empowering Communities with a Heritage Open Ecosystem]]
+
}}
53.2116827, 6.5607179, [[Archieven van het Noorden]]
 
53.199602, 5.794339, [[Kenniscentrum Oorlogsbronnen: van portal naar kenniscentrum]]
 
 
 
</googlemap>
 

Versie van 21 sep 2018 om 06:17

Innovatieve archiefprojecten in Nederland

Onderstaande kaart toont de geografische posities van deelnemers in innovatieve archiefprojecten. Daaronder staat de lijst met programma's waarbinnen projecten vallen (de "Ondercategorieën") en de complete lijst met projecten. Er is een instructie pagina omtrent het toevoegen een nieuw project.


Bezig met het laden van de kaart...

Pagina’s in categorie "Projecten"

Deze categorie bevat de volgende 67 pagina’s, van in totaal 67.