Classificatieschema

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Omschrijving

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Zie Archiefcode.


Gerelateerde termen
* Archiefcode
Referentie
* ANV, lemma 124.

Internationale terminologie

Relatie(s)

Verwijzing(en)

Illustratie(s)

Oude terminologie


Omschrijving

Een systematiek om bepaalde dingen of zaken in te delen of te rangschikken

Archiefterminologie

Zie Archiefcode.

Bron

  • ANV, lemma 124.


NEN2082

Classificatieschema is:

Logisch plan waarmee bedrijfsprocessen of handelingen en/of archiefstukken of archiefbestanddelen systematisch kunnen worden geïdentificeerd en geordend overeenkomstig vastgestelde conventies, methoden en procedureregels.

Overgenomen uit

RODIN

Classificatieschema of ordeningsstructuur is:

Logisch plan waarmee archiefstukken of archiefbestanddelen systematisch worden geordend, nauw aansluitend aan de werkprocessen

Overgenomen uit

Relaties

UF:

BT:

NT:

RT:

Externe verwijzingen

Voorbeeld

Relaties

UF:

BT:

NT:

RT:

Externe verwijzingen

Voorbeeld