Bewerken van Concept

Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven, naast andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het opslaan of het resultaat gewenst is.

This page supports semantic in-text annotations (e.g. "[[Is specified as::World Heritage Site]]") to build structured and queryable content provided by Semantic MediaWiki. For a comprehensive description on how to use annotations or the #ask parser function, please have a look at the getting started, in-text annotation, or inline queries help pages.

Huidige versie Uw tekst
Regel 85: Regel 85:
 
''Toelichting''
 
''Toelichting''
 
* In den regel doorloopen [[resolutie]]s en [[notulen]] tot en met hare definitieve vaststelling drie phasen. Op de vergadering zelve wordt door den daarmede belasten ambtenaar eene korte aanteekening van het verhandelde gemaakt ([[klad]] of [[memoriaal]]); daarna worden door dien beambte de resoluties of notulen meer uitgewerkt neergeschreven ('''concept'''); eindelijk wordt dit stuk, al of niet gewijzigd, in de volgende vergadering vastgesteld ([[minuut]] of [[lap]]).
 
* In den regel doorloopen [[resolutie]]s en [[notulen]] tot en met hare definitieve vaststelling drie phasen. Op de vergadering zelve wordt door den daarmede belasten ambtenaar eene korte aanteekening van het verhandelde gemaakt ([[klad]] of [[memoriaal]]); daarna worden door dien beambte de resoluties of notulen meer uitgewerkt neergeschreven ('''concept'''); eindelijk wordt dit stuk, al of niet gewijzigd, in de volgende vergadering vastgesteld ([[minuut]] of [[lap]]).
* Hier zij er aan herinnerd, dat de vaststelling der [[resolutie]]s of [[notulen]] vroeger in den regel niet geschiedde door onderteekening van voorzitter en secretaris. Het onderscheid tusschen concept en [[minuut]] is dus niet hierin te vinden, dat de eerste niet, en de tweede wel was geteekend.
 
 
* Niet altijd komen die drie verschillende redacties voor; het kan zijn, dat de secretaris op de vergadering zelve de resoluties zoo uitvoerig neerschrijft, dat hij ze niet later behoeft uit te werken: [[memoriaal]] en concept vallen dan samen. Het kan ook zijn, dat het concept ongewijzigd wordt goedgekeurd of dat de veranderingen op het concept zelf worden aangebracht, zoodat hetzelfde stuk eerst concept daarna [[minuut]] is; dit laatste is zelfs in den regel het geval. Bovendien verloren klad en concept, al waren zij ook elk op een afzonderlijk vel geschreven, alle beteekenis zoodra eens de minuut was vastgesteld; zij waren niet, gelijk de laatste, bestemd om bewaard te blijven en werden dan ook in den regel vernietigd. Wat er van memorialen en concepten thans in archieven berust, is dan ook onbeduidend.
 
* Niet altijd komen die drie verschillende redacties voor; het kan zijn, dat de secretaris op de vergadering zelve de resoluties zoo uitvoerig neerschrijft, dat hij ze niet later behoeft uit te werken: [[memoriaal]] en concept vallen dan samen. Het kan ook zijn, dat het concept ongewijzigd wordt goedgekeurd of dat de veranderingen op het concept zelf worden aangebracht, zoodat hetzelfde stuk eerst concept daarna [[minuut]] is; dit laatste is zelfs in den regel het geval. Bovendien verloren klad en concept, al waren zij ook elk op een afzonderlijk vel geschreven, alle beteekenis zoodra eens de minuut was vastgesteld; zij waren niet, gelijk de laatste, bestemd om bewaard te blijven en werden dan ook in den regel vernietigd. Wat er van memorialen en concepten thans in archieven berust, is dan ook onbeduidend.
 
* Daar het gebruikelijk was, in het concept de noodige wijzigingen aan te brengen en dat zoo tot [[minuut]] te maken, hadden de minuten of de lappen niet altijd een even oogelijk aanzien.
 
* Daar het gebruikelijk was, in het concept de noodige wijzigingen aan te brengen en dat zoo tot [[minuut]] te maken, hadden de minuten of de lappen niet altijd een even oogelijk aanzien.
Regel 124: Regel 123:
  
 
==Voorbeeld==
 
==Voorbeeld==
 
[[Categorie:Terminologie]]
 
[[Categorie:Beschrijvingselementen]]
 
[[Categorie:Ontwikkelingsstadium]]
 
[[Categorie:ANV2003]]
 
[[Categorie:Lexicon1983]]
 
[[Categorie:NAT1962]]
 
[[Categorie:Handleiding1898]]
 
[[Categorie:TGA-grafisch]]
 

Let op: alle bijdragen aan ArchiefWiki worden geacht te zijn vrijgegeven onder de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen (zie ArchiefWiki:Auteursrechten voor details). Als u niet wilt dat uw tekst door anderen naar believen bewerkt en verspreid kan worden, kies dan niet voor "Pagina opslaan".
Hierbij belooft u ons tevens dat u deze tekst zelf hebt geschreven of overgenomen uit een vrije, openbare bron.
Gebruik geen materiaal dat beschermd wordt door auteursrecht, tenzij u daarvoor toestemming hebt!

Annuleren Hulp bij bewerken (opent in een nieuw venster)

Op deze pagina gebruikte sjabloon: