Concept: verschil tussen versies

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 
(2 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
 +
{{Terminologie
 +
|Term_Bron={{Term Bron
 +
|Term_Bron_Titel=Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)
 +
|Term_Bron_Omschrijving=Een '''concept''' is een:
 +
 +
Ontwerp van een document, bestemd voor beoordeling, bewerking of vaststelling.
 +
|Term_Bron_Toelichting=Klad en concept kunnen in een eenvoudige organisatie of bij eenvoudige zaken samenvallen.
 +
* Het concept kan via vele achtereenvolgende substadia tot een uiteindelijke versie komen. De versies kunnen worden onderscheiden door een nummerings- of dateringssysteem.
 +
* Tot concepten worden onder meer ook gerekend doorzichtige moederexemplaren van tekeningen, calques, en de digitale versies daarvan. Deze zijn echter niet zonder meer bestemd om in het archief te worden opgenomen. Zie ook onder afdruk.
 +
|Term_Bron_Relatie=Document,Klad,archief,afdruk
 +
|Term_Bron_Referentie=ANV, lemma 47.
 +
|Term_Bron_Categorie=ANV2003
 +
}}{{Term Bron
 +
|Term_Bron_Titel=Terminologie voor grafische archivalia (1989)
 +
|Term_Bron_Omschrijving=Een '''concept'''
 +
 +
Is een opzet van een afbeelding.
 +
|Term_Bron_Relatie=Afbeelding
 +
|Term_Bron_Referentie=Terminologie grafische archivalia, lemma 28.
 +
|Term_Bron_Categorie=TGA-grafisch
 +
}}
 +
|Term_Vertaling=
 +
|Term_Verwijzing=
 +
}}
 
==Omschrijving==
 
==Omschrijving==
  
Regel 15: Regel 39:
 
''Overgenomen uit''
 
''Overgenomen uit''
 
[[ANV]], lemma 47.
 
[[ANV]], lemma 47.
 +
 +
 +
====Terminologie voor grafische archivalia (1989)====
 +
Een '''concept'''
 +
 +
Is een opzet van een [[afbeelding]].
 +
 +
''Overgenomen uit''
 +
*[[Terminologie grafische archivalia]], lemma 28.
  
  
Regel 99: Regel 132:
 
[[Categorie:NAT1962]]
 
[[Categorie:NAT1962]]
 
[[Categorie:Handleiding1898]]
 
[[Categorie:Handleiding1898]]
 +
[[Categorie:TGA-grafisch]]

Huidige versie van 24 mrt 2014 om 17:15Internationale terminologie[bewerken]

Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Een concept is een:

Ontwerp van een document, bestemd voor beoordeling, bewerking of vaststelling.

Toelichting

 • Klad en concept kunnen in een eenvoudige organisatie of bij eenvoudige zaken samenvallen.
 • Het concept kan via vele achtereenvolgende substadia tot een uiteindelijke versie komen. De versies kunnen worden onderscheiden door een nummerings- of dateringssysteem.
 • Tot concepten worden onder meer ook gerekend doorzichtige moederexemplaren van tekeningen, calques, en de digitale versies daarvan. Deze zijn echter niet zonder meer bestemd om in het archief te worden opgenomen. Zie ook onder afdruk.

Overgenomen uit ANV, lemma 47.


Terminologie voor grafische archivalia (1989)[bewerken]

Een concept

Is een opzet van een afbeelding.

Overgenomen uit


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)[bewerken]

Een concept is een ontwerp van een geschrift.

Toelichting

 • Deze definitie is gelijkluidend aan NAT nr. 38.
 • Een concept geeft de tekst in een meer definitieve vorm dan het klad, maar veranderingen zijn nog mogelijk.
 • Is de concept-tekst eenmaal goedgekeurd of vastgesteld, dan schrijft men deze soms in zijn uiteindelijke versie opnieuw uit. Aldus ontstaat naast het concept de minuut. Vaak echter blijft dit nogmaals overschrijven achterweg: het concept wordt dan tot minuut.

Overgenomen uit


Nederlandse Archiefterminologie (1962)[bewerken]

Een concept is een ontwerp van een geschrift.

Toelichting

 • Handleiding § 89: "Bij resoluties en notulen onderscheide men: (a. het klad;) b. het concept. Dit is het stuk, na de vergadering opgemaakt, maar niet goedgekeurd; ...".
 • Handleiding § 90: "Bij rekeningen onderscheide men: a. het concept, d.i. de nog niet goedgekeurde rekening; ...".
 • Handleiding § 91: "Bij akten onderscheide men: a. het concept, d.i. de nog niet vastgestelde akte; ...".
 • Allerlei andere typen van archiefbescheiden kunnen eveneens in concept voorkomen.

Overgenomen uit


Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven (1898)[bewerken]

Bij resoluties en notulen onderscheide men:

 • a. het klad of memoriaal. Dit wordt tijdens de vergadering zelve opgemaakt;
 • b. het concept. Dit is het stuk, na de vergadering opgemaakt, maar niet goedgekeurd;
 • c. de minuut of lap. Dit is het stuk, gelijk het door de vergadering is vastgesteld;
 • d. het net. Dit is een afschrift der minuut, bestemd om onder het college, waarvan het de resoluties of notulen bevat, te blijven berusten;
 • e. afschriften.

Toelichting

 • In den regel doorloopen resoluties en notulen tot en met hare definitieve vaststelling drie phasen. Op de vergadering zelve wordt door den daarmede belasten ambtenaar eene korte aanteekening van het verhandelde gemaakt (klad of memoriaal); daarna worden door dien beambte de resoluties of notulen meer uitgewerkt neergeschreven (concept); eindelijk wordt dit stuk, al of niet gewijzigd, in de volgende vergadering vastgesteld (minuut of lap).
 • Hier zij er aan herinnerd, dat de vaststelling der resoluties of notulen vroeger in den regel niet geschiedde door onderteekening van voorzitter en secretaris. Het onderscheid tusschen concept en minuut is dus niet hierin te vinden, dat de eerste niet, en de tweede wel was geteekend.
 • Niet altijd komen die drie verschillende redacties voor; het kan zijn, dat de secretaris op de vergadering zelve de resoluties zoo uitvoerig neerschrijft, dat hij ze niet later behoeft uit te werken: memoriaal en concept vallen dan samen. Het kan ook zijn, dat het concept ongewijzigd wordt goedgekeurd of dat de veranderingen op het concept zelf worden aangebracht, zoodat hetzelfde stuk eerst concept daarna minuut is; dit laatste is zelfs in den regel het geval. Bovendien verloren klad en concept, al waren zij ook elk op een afzonderlijk vel geschreven, alle beteekenis zoodra eens de minuut was vastgesteld; zij waren niet, gelijk de laatste, bestemd om bewaard te blijven en werden dan ook in den regel vernietigd. Wat er van memorialen en concepten thans in archieven berust, is dan ook onbeduidend.
 • Daar het gebruikelijk was, in het concept de noodige wijzigingen aan te brengen en dat zoo tot minuut te maken, hadden de minuten of de lappen niet altijd een even oogelijk aanzien.

Overgenomen uit


Bij rekeningen onderscheide men :

 • a. het concept, d.i. de nog niet goedgekeurde rekening;
 • b. de afgehoorde rekening;
 • c. andere, al of niet authentieke, afschriften.

Toelichting

 • Rekeningen worden door den rekenplichtigen ambtenaar ontworpen. De door hem ontworpen, maar nog niet goedgekeurde rekening wordt het concept genoemd. Daarna wordt de rekening door het college of de ambtenaren, met de afhooring belast, onderzocht en in den regel weinig of niet gewijzigd goedgekeurd, waarvan blijkt door eene onder de rekening gestelde verklaring, onderteekend door degenen, die met de afhooring belast zijn geweest.

Overgenomen uit


Bij akten onderscheide men:

 • a. het concept, d. i. de nog niet vastgestelde akte;
 • b. de minuut, d.i. de akte, zooals zij is vastgesteld;
 • c. de grosse, d. i. de akte, die bestemd is om aan partijen te worden afgegeven.

Toelichting

 • Eene dergelijke onderscheiding als gemaakt is tusschen de verschillende phasen, waarin resoluties en rekeningen achtereenvolgens verkeeren, is ook te maken voor de akten. De niet vastgestelde akte heel de concept-akte, evenals boven van concept-resoluties en concept-rekeningen is gesproken.
 • Het concept wordt dikwijls niet opgesteld door dengeen, van wien de akte uitgaat, maar door een hem ondergeschikten beambte, soms ook door dengene, aan wien de akte moet worden uitgereikt. De geconcipieerde akte wordt dan onderworpen aan de goedkeuring van het college, den bestuurder of den ambtenaar, van wien de akte moet uitgaan; deze brengt er zoo noodig veranderingen in aan en stelt de akte vast. De vastgestelde akte wordt de minuut genoemd.
 • De verschillende phasen, die hier voor eene akte zijn medegedeeld, komen bij alle uitgaande stukken voor, bij brieven even goed als bij akten: men spreekt van een concept-brief en van de minuut van een brief.

Overgenomen uit


Relaties[bewerken]

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]