Conservering

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springenInternationale terminologie

Omschrijving

Archiefterminologie

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Conservering is het

Geheel van normen, plannen, procedures en activiteiten gericht op het in goede staat brengen en houden van documenten.

Toelichting

  • Algemeen wordt onderscheid gemaakt tussen actieve en passieve conservering.
  • Actieve conservering houdt in:
    • a. een behandeling van de documenten slechts gericht op het stuiten van fysisch en chemisch verval onder minimale toevoeging van nieuwe materialen; hieronder valt bijvoorbeeld ontzuring;
    • b. het schoonmaken en verpakken van documenten in nieuwe verpakkingsmaterialen die zo weinig mogelijk schade toebrengen aan de documenten.
  • Passieve conservering houdt in de plaatsing van documenten in een ruimte beveiligd tegen brand- en overstromingsgevaar en met het juist klimaat, alsmede de handhaving van dat klimaat.

Bron

  • ANV, lemma 151.


Relaties

UF:

BT:

NT:

RT:

Externe verwijzingen

Voorbeeld