Document: verschil tussen versies

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
(Remano)
Regel 26: Regel 26:
  
 
*[[Archieftermen]], lemma 1.
 
*[[Archieftermen]], lemma 1.
 +
 +
===NEN-ISO 15489===
 +
 +
vastgelegde informatie die of vastgelegd object dat als een eenheid kan worden behandeld
 +
 +
''Bron''
 +
* [[NEN-ISO 15489:2001]], 3. Termen en definities.
  
 
=== Remano ===
 
=== Remano ===

Versie van 6 nov 2010 om 16:30

Omschrijving

Archiefterminologie

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2004)

Document is:

Geheel van samenhangende gegevens, vastgelegd op een of meer gegevensdragers.

Toelichting

  • Synoniem is stuk (I). Zie voor stuk (II). Het meervoud documenten is synoniem met bescheiden, het enkelvoud is, voor zover het niet om afbeeldingen gaat, bovendien synoniem met geschrift. Een document met een of meer samenhangende teksten is een tekstdocument.
  • Samenhangende digitale gegevens, vastgelegd op meer dan één gegevensdragers, vormen één document als zij bestemd zijn om in één actie te worden opgeroepen.
  • De definitie betreft mede een document waarvan gedeelten op verschillende typen gegevensdragers zijn vastgelegd.
  • Het proces van communciatie door middel van documenten heet documentaire informatievoorziening; dit begrip impliceert dus papieren en digitale documenten, zowel teksten als financiële, meet- en regelgegevens en afbeeldingen.

Overgenomen uit

Archieftermen voor gebruik in het Rijksarchief (1990)

Een document is een vastgelegde informatie die in een documentatieproces als een geheel kan worden beschouwd.

Toelichting Wegens zijn te algemeen karakter wordt het gebruik van deze term in het archiefwezen afgeraden. Elk archiefbescheid is een document maar niet elk document is een archiefbescheid.

NEN-ISO 15489

vastgelegde informatie die of vastgelegd object dat als een eenheid kan worden behandeld

Bron

Remano

Document is:

Betekenisvolle, samenhangende groep gegevens die als eenheid een functie vervullen ter overdracht van informatie, vastlegging van een toestand of recht, of ter verandering van een rechtstoestand. Een papieren document vormt met zijn drager een fysieke eenheid, voor een Digitaal document is dat niet zo.

Bron

Relaties

UF: Bescheiden, Geschrift, Stuk (I), Tekstdocument

RT: Stuk (II)

Externe verwijzingen

Voorbeeld