84
U

Eigenschap:Term Bron Toelichting

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit is een eigenschap van type Tekst.

Pagina's die de eigenschap "Term Bron Toelichting" gebruiken

Er zijn 6 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 250 | volgende 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
Archiefbestanddeel +Bij a: bijvoorbeeld een dossier, verbaal (II), serie of gegevensbank (zie onder register). Het begrip is niet identiek met inventarisnummer. Een ''archiefbestanddeel'' kan bestaan uit verscheidene kleinere archiefbestanddelen, en ook bestaan uit een individueel archiefstuk. *Bij b: vooral digitale bestanden bevatten vaak documenten die deels wel en deels geen archiefstukken zijn; een bekend voorbeeld is het ''geografisch informatiesysteem'' (GIS), dat bestaat uit aangekochte programmatuur en bestanden die gezamenlijk met archiefstukken een archiefbestanddeel vormen. Maar computerprogrammatuur is geen archiefstuk. *Binnnen de professie bedrijfsarchivaris en het beheer van bedrijfsarchieven hanteert men voor archiefbestanddeel het begrip bundel (I). Zie voor bundel (II) onder omslag en voor bundel (III) onder verbaal (II).  +, Bijvoorbeeld: een dossier, een geheel van archiefstukken die dezelfde zaak betreffen enz.  +
Archiefblok +Het begrip archiefblok is een managementterm, die losstaat van het begrip archief als structurele of logische eenheid. Een archief kan als gevolg van verschillende fasen in overbrenging of neerlegging of verschillen in formaten in verschillende blokken zijn verdeeld. Door achtereenvolgende overdrachten, al dan niet gecombineerd met digitaal beheer van de archiefbewaarplaats, kunnen zij weer zijn samengevoegd. * Het gebruik van archiefblok als synoniem voor archiefafdeling of alleen in de tijd bepaald deel van het archief, bijvoorbeeld in het kader van de vervaardiging van een archiefinventaris, wordt ontraden.  +
C
Context +Er wordt onderscheid gemaakt tussen de context van archiefstukken en archiefbestanddelen in administratieve en structurele zin en die in de zin van de relatie tussen archiefstukken, archiefbestanddelen en archieven met de omgeving waarin deze zijn ontstaan. Deze laatste kan blijken uit gegevens die niet uit het archief zelf komen, maar ook uit formele kenmerken en inhoud van de archiefstukken en de archiefbestanddelen.  +
I
Integriteit +Het is noodzakelijk dat een archiefstuk wordt afgeschermd tegen ongeautoriseerde wijzigingen. In het beleid en de procedures met betrekking tot informatie- en archiefmanagement behoort gespecificeerd te zijn welke toevoegingen en annotaties gemaakt mogen worden in een archiefstuk, nadat het is gecreëerd, onder welke omstandigheden toevoegingen of annotaties mogen worden geautoriseerd en wie is geautoriseerd om ze te maken. Elke geautoriseerde annotatie, toevoeging of verwijdering in een archiefstuk behoort expliciet te worden aangegeven en herkenbaar te zijn.  +
O
Omslag + * Een bekende vorm is het dossieromslag. Het kan voorzien zijn van een hechtmechaniek. Zie verder onder dossier. * Een meer algemene term is map, die echter meer het eventueel later aangebrachte verpakkingsmateriaal aanduidt en daarom in de archivistiek minder gebruikelijk is. * Ook de term bundel (II) voor door een latere bewerker bijeengevoegde documenten in een een map heeft nooit ingang gevonden. Zie voor bundel (I) onder archiefbestanddeel en voor bundel (III) onder verbaal (II). * De omslagen worden vaak in portefeuilles verpakt, twee stukken karton, met linten aan elkaar bevestigd en van stofflappen voorzien, of in standaard archiefdozen van 12 tot 16 cm dik, bestemd voor opberging van stukken, tot maximaal folioformaat. * Oude administraties gebruikten wel een draadje om de stukken aan elkaar te hechten, waardoor een lias ontstond, de voorloper van de moderne ordner.   +
Openbaarheid + * In België is de openbaarheid gebaseerd op de wetgeving op het gebied van openbaarheid en privacy en in Nederland op de archiefwetgeving. * Openbaarheid van archiefbescheiden die niet in een archiefbewaarplaats berusten, zoals registers van de burgerlijke stand en andere openbare registers is geregeld in bijzondere wetten. Meestal is deze openbaarheid beperkt tot het verkrijgen van (authentieke) afschriften of uittreksels. Soms is slechts de informatie in de archiefbescheiden openbaar, waarbij de bestuursorganen een bepaalde vrijheid hebben om de archiefbescheiden zelf niet ter image te geven. In Nederland geschiedt zulks op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. * De belangrijkste uitzondering op de openbaarheid is die ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Daarnaast zijn er beperkingen met het oog op de bescherming van bedrijfsgegevens en de staatsveiligheid. * Archiefbescheiden kunnen geclassificeerd of gerubriceerd zijn volgens verschillende gradaties: a. vertrouwelijk, confidentieel of dienstgeheim (synoniemen); b. geheim; c. zeer geheim. Het verzwaren of verlichten van deze graden heet respectievelijk herrubriceren en derubriceren. * Gradaties van geheimhouding en openbaarheidsbeperking in het algemeen zijn aan termijnen gebonden, na het verstrijken waarvan de archiefbescheiden worden vrijgegeven. * Zie voor beperking van de openbaarheid bij overbrenging onder overbrenging.   +