Historisch Informatiecentrum Noordoost Fryslân

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Historisch Informatiecentrum Noordoost Fryslân
Tweets
{{#widget:Twitter|user=|count=5}}

Identificatie


Juridische vorm

Werkgebied

  • Gemeente(n): Ameland, Dongeradeel, Schiermonnikoog
  • Voormalige gemeente(n): Aalsum, Akkerwoude, Ameland, Anjum, Betterwird, Blije, Bornwird, Brantgum, Burdaard, Burum, Crediton, Dokkum, Dokkumer Nieuwe Zijlen, Dongeradeel, Ee, Engwierum, Ezumazijl, Ferwerderadeel, Foudgum. Fulda, Hantum, Hantumhuizen, Hiaure, Hollum, Holwerd, Jislum, Jouswier, Kollum, Kollumerland c.a., Kollumerpomp, Kollumerzwaag, Lioessens, Menaldum, Metslawier, Moddergat, Morra, Morra-Lioessens, Nes, Nes-Wierum, Niawier, Noordoost Friesland, Oostdongeradeel, Oosterbierum, Oosternijker, Oostmahorn, Oostrum, Oudwoude, Oudwoude/ Westergeest, Paesens, Paesens/Moddergat, Raard, Schiermonnikoog, Ternaard, Twijzelerheide, Waaxens, Wânswert, Westdongeradeel, Westergeest, Wetzens
  • Waterschap(pen): De Wâlden, Tusken Waed en Ie, Noardlik Westergoa en Lits, Lauwers


Bezoeklocatie

Streekarchief Noordoost Fryslân

Streekarchief Noordoost Fryslân
Brokmui 62
9101 EZ
Dokkum
Nederland
53° 19' 39", 6° 0' 34"

Openingstijden

Maandag: 13.30-17.30, 18.30-20.30*; Dinsdag: 09.30-17.30, 18.30-20.30**; Woensdag: 09.30-17.30; Donderdag: 09.30-17.30; Vrijdag: 09.30-17.30, 18.30-20.30*; Zaterdag: 10.00-13.00*; Zondag gesloten;

  • Tijdens de avond- en zaterdagopenstelling worden geen stukken uit het depot gehaald.
    • Geen avondopenstelling op dinsdag in juli en augustus


Sluitingsdagen

Kijk voor actuele sluitingsdagen op de website van de instelling.

Postadres

Postbus 369
9100 AJ
Dokkum
Nederland

Contact

  • Telefoon: +31 519 22 28 53
  • Fax: -
    URI's uit de reeks "-" zijn hier niet beschikbaar.