Historisch Informatiecentrum Noordoost Fryslân

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Historisch Informatiecentrum Noordoost Fryslân
Tweets
{{#widget:Twitter|user=|count=5}}

Identificatie


Juridische vorm

Werkgebied

  • Gemeente(n): Ameland, Dongeradeel, Schiermonnikoog
  • Voormalige gemeente(n): Aalsum, Akkerwoude, Ameland, Anjum, Betterwird, Blije, Bornwird, Brantgum, Burdaard, Burum, Crediton, Dokkum, Dokkumer Nieuwe Zijlen, Dongeradeel, Ee, Engwierum, Ezumazijl, Ferwerderadeel, Foudgum. Fulda, Hantum, Hantumhuizen, Hiaure, Hollum, Holwerd, Jislum, Jouswier, Kollum, Kollumerland c.a., Kollumerpomp, Kollumerzwaag, Lioessens, Menaldum, Metslawier, Moddergat, Morra, Morra-Lioessens, Nes, Nes-Wierum, Niawier, Noordoost Friesland, Oostdongeradeel, Oosterbierum, Oosternijker, Oostmahorn, Oostrum, Oudwoude, Oudwoude/ Westergeest, Paesens, Paesens/Moddergat, Raard, Schiermonnikoog, Ternaard, Twijzelerheide, Waaxens, Wânswert, Westdongeradeel, Westergeest, Wetzens
  • Waterschap(pen): De Wâlden, Tusken Waed en Ie, Noardlik Westergoa en Lits, Lauwers


Bezoeklocatie

Streekarchief Noordoost Fryslân

Streekarchief Noordoost Fryslân
Brokmui 62
9101 EZ
Dokkum
Nederland
53° 19' 39", 6° 0' 34"

Openingstijden

Maandag: 13.30-17.30, 18.30-20.30; Dinsdag: 09.30-17.30, 18.30-20.30; Woensdag: 09.30-17.30; Donderdag: 09.30-17.30; Vrijdag: 09.30-17.30, 18.30-20.30; Zaterdag: 10.00-13.00; Zondag gesloten;

Tijdens de avond- en zaterdagopenstelling worden geen stukken uit het depot gehaald. Geen avondopenstelling op dinsdag in juli en augustus


Sluitingsdagen

Kijk voor actuele sluitingsdagen op de website van de instelling.

Postadres

Postbus 369
9100 AJ
Dokkum
Nederland

Contact

  • Telefoon: +31 519 22 28 53
  • Fax: -
    URI's uit de reeks "-" zijn hier niet beschikbaar.