Jaarrekening: verschil tussen versies

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
 
Regel 3: Regel 3:
 
|Term_Bron_Titel=Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003
 
|Term_Bron_Titel=Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003
 
|Term_Bron_Omschrijving=Rekening van een bestuursorgaan of functionaris over een afgelopen boek-, dienst- of kalenderjaar.
 
|Term_Bron_Omschrijving=Rekening van een bestuursorgaan of functionaris over een afgelopen boek-, dienst- of kalenderjaar.
 
+
|Term_Bron_Toelichting=De jaarrekening kan omvatten:
|Term_Bron_Toelichting=* De jaarrekening kan omvatten:
 
 
** a. de balans: een staat van schulden en bezittingen op een bepaald tijdstip;
 
** a. de balans: een staat van schulden en bezittingen op een bepaald tijdstip;
 
** b. de inventaris: een specificatie bij de balans;
 
** b. de inventaris: een specificatie bij de balans;

Huidige versie van 24 mrt 2014 om 14:06


qp有内容qp


Internationale terminologie[bewerken]

qp有内容qp

Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Een jaarrekening is een

Rekening van een bestuursorgaan of functionaris over een afgelopen boek-, dienst- of kalenderjaar.

Toelichting

 • De jaarrekening kan omvatten:
  • a. de balans: een staat van schulden en bezittingen op een bepaald tijdstip;
  • b. de inventaris: een specificatie bij de balans;
  • c. (in voorkomende gevallen:) de exploitatierekening, een staat waarbij omzet en kosten over dezelfde periode worden vergeleken, om brutowinst of brutoverlies te kunnen bepalen;
  • d. de winst- en verliesrekening, een staat waarin baten en lasten over dezelfde periode worden vergeleken om de nettowinst en nettoverlies te kunnen bepalen; synoniem van deze laatste is verlies- en winstrekening;
  • e. een toelichting.
 • De jaarrekening kan deel uitmaken van een jaarverslag, dat tevens de toelichting kan bevatten.

Bron


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)[bewerken]

Een jaarrekening is een geschrift, houdende de balans en de winst- en verliesrekening, alsmede een toelichting daarop.

Toelichting

 • De jaarrekening wordt opgemaakt om een juist inzicht te verkrijgen omtrent het vermogen en het resultaat van een onderneming. De periode genoemd bij de rekening onder lemma onder a. kan geheel willekeurig gekozen worden. Bij de jaarrekening echter is de looptijd steeds gelijk aan het boekjaar van de onderneming. Uitzonderingen hierop vormen bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld een eerste boekjaar, waardoor de periode korter of langer dan twaalf maanden kan zijn.
 • In oudere jaarrekeningen treft men veelal geen toelichting aan.

Overgenomen uit


Relaties[bewerken]

Externe verwijzingen[bewerken]

BT: Rekening (I)

NT: Balans, Inventaris, Exploitatierekening, Winst- en verliesrekening

RT: Jaarverslag

Voorbeeld[bewerken]