Aandachtspunt 7. Investeer in een praktijktest, een “proof of concept”

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Fase 3: Selectie[bewerken]

Het doel van deze fase is het maken van een eerste keuze voor één of een paar leveranciers en het in detail toetsen of deze leverancier(s) voldoet/voldoen aan de gestelde eisen.


Aandachtspunt 7. Investeer in een praktijktest, een 'Proof of concept'[bewerken]

Een Proof of Concept (PoC) is een basisimplementatie om aan te tonen dat de voorgestelde oplossing in de praktijk te gebruiken is. Het is een ‘realitycheck’ als het ware. Een PoC kan gebruikt worden als extra selectiemiddel – in dat geval vraag je meerdere leveranciers om een PoC te presenteren. Een PoC maakt de impact van bepaalde toepassingen zichtbaar.

De uitkomst van een PoC kan ook tot de beslissing leiden om een toepassing niet in te zetten, of, met name bij ‘off the shelf’ oplossingen, om niet te kiezen voor de leverancier waarmee een PoC wordt uitgevoerd.

Definieer de reikwijdte van de PoC en realiseer dat een PoC traject veel vraagt van leverancier en de organisatie. Weeg af of het uitvoeren van meerdere PoC’s gelijktijdig binnen de organisatie haalbaar is. Formuleer duidelijke eisen en criteria voor de pilot en houd er rekening mee dat de uitkomst van de PoC ook negatief kan zijn (de initiële keuze voldoet niet). Goed en objectief testen is een vak en kost tijd! Schakel hiervoor indien nodig een expert in. Op basis van de PoC volgt een “go - no go” beslissing.


Volgend aandachtspunt[bewerken]

>> Door naar Fase 3 - Aandachtspunt 8: Werk het contract uit