Aantekening

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Inhoud

Omschrijving

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Een aantekening is een:

a. Document van beperkte omvang waarin gegevens ter ondersteuning van het geheugen of voor latere verwerking worden vastgelegd.

b. Een of meer gegevens geplaatst op een document.

Toelichting
* Synoniem is notitie.

 • Synoniem van b. is kanttekening, als de aantekening in de marge van een tekst is geplaatst.
 • Een dorsale aantekening is op de achterzijde van een document geplaatst.
 • Een door een bevoegde functionaris gewaarmerkte kanttekening. naar de functie een akte, is een kantmelding.


Gerelateerde termen
* Document, gegeven, akte
Referentie
* ANV, lemma 59.

Internationale terminologie

Relatie(s)

Verwijzing(en)

Illustratie(s)

Oude terminologie


Omschrijving

Archiefterminologie

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Een aantekening is een:

a. Document van beperkte omvang waarin gegevens ter ondersteuning van het geheugen of voor latere verwerking worden vastgelegd.

b. Een of meer gegevens geplaatst op een document.

Toelichting

 • Synoniem is notitie.
 • Synoniem van b. is kanttekening, als de aantekening in de marge van een tekst is geplaatst.
 • Een dorsale aantekening is op de achterzijde van een document geplaatst.
 • Een door een bevoegde functionaris gewaarmerkte kanttekening. naar de functie een akte, is een kantmelding.

Bron

 • ANV, lemma 59.


Lexicon van Nederlandse archieftermen (1983)

Een aantekening is een geschrift, houdende een losse notitie ter ondersteuning van het geheugen of ter vastlegging van bepaalde gegevens.

Toelichting

 • Een verouderde term voor aantekening is memorie. De term memorie wordt in andere betekenis wel toegepast.
 • Synoniem is notitie.

Bron


Archivistische terminologie (1975)

Een aantekening is:

a. een toevoeging aan een geschrift met het oog op de uiteindelijke redactie ervan;

b. een geschrift houdende een beschouwing of verhandeling over een bepaald onderwerp.

Toelichting

 • In de betekenis van b. wordt het begrip veelal in het meervoud gebruikt.
 • Zie ook memorie.

Overgenomen uit


Relaties

UF: a. Notitie, b. Kanttekening

BT: Document

NT: Dorsale aantekening, Kantmelding

Externe verwijzingen

Voorbeeld

Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Projecten
Hulpmiddelen
Delen