Archiefbestanddeel

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Inhoud

Omschrijving

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Een archiefbestanddeel is een

a. Geheel van archiefbescheiden binnen een archief, bijeengebracht met een bepaald doel en in onderlinge samenhang te raadplegen.

b. Bestand waarvan tenminste één archiefstuk deel uitmaakt.

Toelichting
* Bij a: bijvoorbeeld een dossier, verbaal (II), serie of gegevensbank (zie onder register). Het begrip is niet identiek met inventarisnummer. Een archiefbestanddeel kan bestaan uit verscheidene kleinere archiefbestanddelen, en ook bestaan uit een individueel archiefstuk.

  • Bij b: vooral digitale bestanden bevatten vaak documenten die deels wel en deels geen archiefstukken zijn; een bekend voorbeeld is het geografisch informatiesysteem (GIS), dat bestaat uit aangekochte programmatuur en bestanden die gezamenlijk met archiefstukken een archiefbestanddeel vormen. Maar computerprogrammatuur is geen archiefstuk.
  • Binnnen de professie bedrijfsarchivaris en het beheer van bedrijfsarchieven hanteert men voor archiefbestanddeel het begrip bundel (I). Zie voor bundel (II) onder omslag en voor bundel (III) onder verbaal (II).


Gerelateerde termen
* bedrijfsarchief, omslag, bedrijfsarchivaris, bundel (II), bundel (I), bundel (III), archiefbescheiden, archief, bestand, archiefstuk, dossier, verbaal (II), serie, register, inventarisnummer, bestand, document, geografisch informatiesysteem
Referentie
* ANV, lemma 11.

Remano (2004)

Een logische (en dikwijls ook fysieke) groepering (Aggregatie) van één of meer archiefdocumenten, voorzien van een uniek kenmerk ter referentie.


Gerelateerde termen
* Aggregatie
Referentie
* Remano

NEN2082:2008

Geheel van archiefstukken binnen een archief bijeengebracht met een bepaald doel om in onderlinge samenhang te raadplegen.

Toelichting
* Bijvoorbeeld: een dossier, een geheel van archiefstukken die dezelfde zaak betreffen enz.


Referentie
* NEN2082

Internationale terminologie

Relatie(s)

Verwijzing(en)

Illustratie(s)

Oude terminologie


Omschrijving

Een archiefbestanddeel is een fysieke groepering van één of meer archiefdocumenten. Een archiefbestanddeel heeft een uniek kenmerk om ernaar te verwijzen.

Archiefterminologie

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Een archiefbestanddeel is een

a. Geheel van archiefbescheiden binnen een archief, bijeengebracht met een bepaald doel en in onderlinge samenhang te raadplegen.

b. Bestand waarvan tenminste één archiefstuk deel uitmaakt.

Toelichting

Bron

  • ANV, lemma 11.


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)

Het begrip archiefbestanddeelis niet gedefinieerd.

Toelichting

Overgenomen uit


Nederlandse Archiefterminologie (1962)

Een archiefbestanddeel wordt in de Nederlandse Archiefterminologie gebruikt voor alles, wat als eenheid in een archief kan voorkomen.

Overgenomen uit

  • NAT, hoofdstuk A, toelichting.


DIV-woordenboek

Een logisch (en vaak ook fysiek) afgebakend deel van een archief. Voorbeelden: dossier, serie, maar ook een document.

Overgenomen uit


Remano

Archiefbestanddeel is:

Een logische (en dikwijls ook fysieke) groepering (Aggregatie) van één of meer archiefdocumenten, voorzien van een uniek kenmerk ter referentie.

Bron

NEN2082

Archiefbestanddeel is:

Geheel van archiefstukken binnen een archief bijeengebracht met een bepaald doel om in onderlinge samenhang te raadplegen.

Toelichting

Bijvoorbeeld: een dossier, een geheel van archiefstukken die dezelfde zaak betreffen enz.

Bron

RODIN

Archiefbestanddeel is:

Geheel van archiefstukken met onderlinge samenhang, zoals een dossier, een rubriek, een serie, een zaak, een zaaktype

Bron

Relaties

Externe verwijzingen

Voorbeeld

Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Projecten
Hulpmiddelen
Delen