Archiefdocument

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Inhoud

Omschrijving

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

De term archiefdocument is synoniem met archiefstuk.

Toelichting
* Het gebruik van de term archiefdocument wordt ontraden.
Gerelateerde termen
* archiefstuk
Referentie
* ANV, lemma 8.

Remano (2004)

Een document dat is ontvangen of gemaakt en gebruikt bij de uitvoering van processen, taken en activiteiten. De archiefwettelijke term is (in de regel alleen in de meervoudsvorm gebruikt) ‘archiefbescheiden’. We hanteren in alle rapporten de term archiefdocumenten om te onderstrepen dat archiefbescheiden documenten zijn.Referentie
* Remano

Internationale terminologie

Relatie(s)

Verwijzing(en)

Illustratie(s)

Oude terminologie


Omschrijving

Archiefterminologie

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

De term archiefdocument is synoniem met archiefstuk.

Toelichting

  • Het gebruik van de term archiefdocument wordt ontraden.

Overgenomen uit

  • ANV, lemma 8.


Wet- en regelgeving

Vlaams Archiefdecreet

Alle documenten die ongeacht hun datum, vorm, ontwikkelingsstadium of drager naar hun aard bestemd zijn om te berusten onder de zorgdrager die ze heeft ontvangen, verworven of opgemaakt uit hoofde van zijn activiteiten of taken of ter handhaving van zijn rechten.

Overgenomen uit


Normen en standaarden

Remano

Een document dat is ontvangen of gemaakt en gebruikt bij de uitvoering van processen, taken en activiteiten. De archiefwettelijke term is (in de regel alleen in de meervoudsvorm gebruikt) ‘archiefbescheiden’. We hanteren in alle rapporten de term archiefdocumenten om te onderstrepen dat archiefbescheiden documenten zijn.

Overgenomen uit


Externe verwijzingen

Voorbeeld

Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Projecten
Hulpmiddelen
Delen