Archiefsysteem

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Inhoud

Omschrijving

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Het geheel van normen, plannen, procedures en activiteiten van een archiefvormer met betrekking tot de archivering.

Zie Archivering.


Gerelateerde termen
* Plan, archiefvormer, archivering
Referentie
* ANV, lemma 147

Remano (2004)

Informatiesysteem dat archiefstukken opneemt, beheert en beschikbaar stelt door de tijd heen.

Toelichting
* Afgelopen jaren is de term archiveringsysteem geïntroduceerd als vertaling van het Engelse recordkeeping system (RKS). Daarnaast wordt de term records management systeem (RKM) gebruikt. De Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden kent als term archiefbeheerssysteem, de NEN-ISO 15489-1 (nl) hanteert echter de term archiefsysteem, die we derhalve overnemen.
Gerelateerde termen
* Archiefstuk, Archiefbeheersysteem, Recordkeeping system
Referentie
* Remano

NEN2082:2008

Informatiesysteem dat archiefstukken opneemt, beheert en beschikbaar stelt door de tijd heen.

Toelichting
* Archiefsysteem is gelijk aan archiefbeheersysteem. Deze laatste term komt voor in bepalingen van Nederlandse archiefrecht voor overheden.
Gerelateerde termen
* archiefstuk, archiefbeheersysteem
Referentie
* NEN2082

NEN-ISO 15489

Een archiefsysteemis een

informatiesysteem dat archiefbescheiden opneemt, beheert en beschikbaar stelt door de tijd heen.

Toelichting
* Opgenomen als records system in ISO 15489.
Gerelateerde termen
* archiefbescheiden
Referentie
* NEN-ISO 15489:2001, 3. Termen en definities.]]

Internationale terminologie

Relatie(s)

Verwijzing(en)

Illustratie(s)

Oude terminologie


Omschrijving

Archiefterminologie

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Een archiefsysteem is:

Het geheel van normen, plannen, procedures en activiteiten van een archiefvormer met betrekking tot de archivering.

Zie Archivering.

Overgenomen uit

  • ANV, lemma 147.


Normen en standaarden

NEN-ISO 15489

Een archiefsysteemis een

informatiesysteem dat archiefbescheiden opneemt, beheert en beschikbaar stelt door de tijd heen.

Toelichting

  • Opgenomen als records system in ISO 15489.

Bron


Remano

Een archiefsysteem is

Het geheel van processen, documenten, gegevens, methoden, mensen en middelen (waaronder de records management applicatie) waarmee een organisatie haar archieffunctie vorm geeft.

Toelichting

  • Afgelopen jaren is de term archiveringsysteem geïntroduceerd als vertaling van het Engelse recordkeeping system (RKS). Daarnaast wordt de term records management systeem (RKM) gebruikt. De Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden kent als term archiefbeheerssysteem, de NEN-ISO 15489-1 (nl) hanteert echter de term archiefsysteem, die we derhalve overnemen.

Bron


NEN2082

Een archiefsysteem is een

Informatiesysteem dat archiefstukken opneemt, beheert en beschikbaar stelt door de tijd heen.

Toelichting

  • Archiefsysteem is gelijk aan archiefbeheersysteem. Deze laatste term komt voor in bepalingen van Nederlandse archiefrecht voor overheden.

Bron


Relaties

Externe verwijzingen

Voorbeeld

Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Projecten
Hulpmiddelen
Delen