Archiefvorming

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Inhoud

Omschrijving

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Persoon, groep personen of organisatie die zelfstandige archiefvorming als een van zijn of haar activiteiten heeft.

Toelichting
* * Synoniem is archiefvormend orgaan.

 • Zie voor het begrip zelfstandige archiefvorming de toelichting bij archief, betreffende deelarchief.
 • Een natuurlijk persoon kan meer archiefvormers in zich verenigen: bijvoorbeeld zijn eigen persoonlijk archief, dat van het bedrijf waarvan hij directeur is en dat van de vereniging waarvan hij secretaris is.
 • Wanneer de archiefvormer ophoudt te bestaan, gaat het afgesloten archief over naar de rechtsopvolger (zo geheten ondanks het feit dat deze geen natuurlijke of rechtspersoon hoeft te zijn), die zijn taken en activiteiten overneemt. De voormalige archiefvormer heet de rechtsvoorganger. Zie overdracht en deponeren.
 • Archiefvormer is een archivistisch begrip, zorgdrager en archiefbeheerder zijn archiefwettelijke begrippen: een zorgdrager en een archiefbeheerder kunnen meer archiefvormers impliceren.
 • Archiefvormers zijn niet noodzakelijkerswijs tevens rechtspersoon, zelfs Hoge colleges van Staat en ministers zijn dat niet. De staat is wel rechtspersoon, maar geen archiefvormer. Ook 'de' gemeente is wel rechtspersoon, maar de archiefvormers zijn de respectievelijke functionerende colleges, diensthoofden en andere zelfstandige functionarissen. Het begrip actor, dat binnen het Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn (PIVOT) van de Rijksarchiefdienst gedefinieerd is als: een overheidsorgaan of een particuliere organisatie of persoon die een rol speelt op een beleidsterrein, en ook als: het orgaan dat formeel verantwoordelijk is voor de uitvoering van de (nader omschreven) handeling, komt evenmin overeen met het begrip archiefvormer, al kan in een enkel geval een actor tevens archiefvormer zijn.


Gerelateerde termen
* archiefvorming, archiefvormend orgaan, overdracht, deponeren, zorgdrager, archiefbeheerder, actor
Referentie
* ANV, lemma 14

Internationale terminologie

Relatie(s)

Verwijzing(en)

Illustratie(s)

Oude terminologie


Omschrijving

Archiefterminologie

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Archiefvorming is:

Geheel van procedures en handelingen waarbij archiefbescheiden tot stand komen en in een archief worden opgenomen.

Overgenomen uit

 • ANV, lemma 13.

Relaties

Externe verwijzingen

Voorbeeld

Feiten over ArchiefvormingRDF-feed
Term Bron OmschrijvingPersoon, groep personen of organisatie die zelfstandige archiefvorming als een van zijn of haar activiteiten heeft.
Term Bron ReferentieANV, lemma 14
Term Bron RelatieArchiefvorming  +, Archiefvormend orgaan  +, Overdracht  +, Deponeren  +, Zorgdrager  +, Archiefbeheerder  + en Actor  +
Term Bron TitelArchiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)
Term Bron Toelichting* Synoniem is archiefvormend orgaan.
 • Zie * Synoniem is archiefvormend orgaan.
 • Zie voor het begrip zelfstandige archiefvorming de toelichting bij archief, betreffende deelarchief.
 • Een natuurlijk persoon kan meer archiefvormers in zich verenigen: bijvoorbeeld zijn eigen persoonlijk archief, dat van het bedrijf waarvan hij directeur is en dat van de vereniging waarvan hij secretaris is.
 • Wanneer de archiefvormer ophoudt te bestaan, gaat het afgesloten archief over naar de rechtsopvolger (zo geheten ondanks het feit dat deze geen natuurlijke of rechtspersoon hoeft te zijn), die zijn taken en activiteiten overneemt. De voormalige archiefvormer heet de rechtsvoorganger. Zie overdracht en deponeren.
 • Archiefvormer is een archivistisch begrip, zorgdrager en archiefbeheerder zijn archiefwettelijke begrippen: een zorgdrager en een archiefbeheerder kunnen meer archiefvormers impliceren.
 • Archiefvormers zijn niet noodzakelijkerswijs tevens rechtspersoon, zelfs Hoge colleges van Staat en ministers zijn dat niet. De staat is wel rechtspersoon, maar geen archiefvormer. Ook 'de' gemeente is wel rechtspersoon, maar de archiefvormers zijn de respectievelijke functionerende colleges, diensthoofden en andere zelfstandige functionarissen. Het begrip actor, dat binnen het Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn (PIVOT) van de Rijksarchiefdienst gedefinieerd is als: een overheidsorgaan of een particuliere organisatie of persoon die een rol speelt op een beleidsterrein, en ook als: het orgaan dat formeel verantwoordelijk is voor de uitvoering van de (nader omschreven) handeling, komt evenmin overeen met het begrip archiefvormer, al kan in een enkel geval een actor tevens archiefvormer zijn. geval een actor tevens archiefvormer zijn.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Projecten
Hulpmiddelen
Delen