Archievenoverzicht

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Systematisch ingedeelde staat van archieven en archivistische kenmerken en van verzamelingen.

Toelichting
*

  • Meestal hebben archievenoverzichten de archiefbewaarplaats als eerste indelingscriterium.


Gerelateerde termen
* Staat, Archief, Archivistisch kenmerk, Verzameling, Archiefbewaarplaats
Referentie
* ANV, lemma 132

Internationale terminologie[bewerken]

Relatie(s)[bewerken]

Verwijzing(en)[bewerken]

Illustratie(s)[bewerken]

Oude terminologie[bewerken]


Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Een archievenoverzicht is een

Systematisch ingedeelde staat van archieven en archivistische kenmerken en van verzamelingen.

Toelichting

Bron

  • ANV, lemma 132.


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)[bewerken]

Een overzicht van archieven is een systematische opsomming van de in één of meer archiefbewaarplaats(en) berustende archieven.

Toelichting

Overgenomen uit


Nederlandse Archiefterminologie (1962)[bewerken]

Een overzicht van de inhoud van een archiefbewaarplaats is de systematische opsomming van de in een archiefbewaarplaats aanwezige archieven en verzamelingen.

Toelichting

  • Een overzicht zal in het algemeen ook bevatten de vermelding van de inventarissen en verdere gegevens omtrent de archieven, die voor de beheerder of de raadpleger van belang kunnen zijn.
  • De systematiek zal in het algemeen worden bepaald door de historische ontwikkeling alsmede door de onderlinge samenhang en verwantschap van de instellingen, waarvan de archieven afkomstig zijn.
  • Indien de volgorde van de archieven en fondsen in de archiefbewaarplaats niet overeenstemt met die in het overzicht, kan het overzicht daarvoor verwijzen naar de magazijnstaat.

Overgenomen uit

  • NAT, lemma 101.


Relaties[bewerken]

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]