Archievenoverzicht

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Inhoud

Omschrijving

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Systematisch ingedeelde staat van archieven en archivistische kenmerken en van verzamelingen.

Toelichting
* * Meestal hebben archievenoverzichten de archiefbewaarplaats als eerste indelingscriterium.
Gerelateerde termen
* Staat, Archief, Archivistisch kenmerk, Verzameling, Archiefbewaarplaats
Referentie
* ANV, lemma 132

Internationale terminologie

Relatie(s)

Verwijzing(en)

Illustratie(s)

Oude terminologie


Omschrijving

Archiefterminologie

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Een archievenoverzicht is een

Systematisch ingedeelde staat van archieven en archivistische kenmerken en van verzamelingen.

Toelichting

Bron

  • ANV, lemma 132.


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)

Een overzicht van archieven is een systematische opsomming van de in één of meer archiefbewaarplaats(en) berustende archieven.

Toelichting

Overgenomen uit


Nederlandse Archiefterminologie (1962)

Een overzicht van de inhoud van een archiefbewaarplaats is de systematische opsomming van de in een archiefbewaarplaats aanwezige archieven en verzamelingen.

Toelichting

  • Een overzicht zal in het algemeen ook bevatten de vermelding van de inventarissen en verdere gegevens omtrent de archieven, die voor de beheerder of de raadpleger van belang kunnen zijn.
  • De systematiek zal in het algemeen worden bepaald door de historische ontwikkeling alsmede door de onderlinge samenhang en verwantschap van de instellingen, waarvan de archieven afkomstig zijn.
  • Indien de volgorde van de archieven en fondsen in de archiefbewaarplaats niet overeenstemt met die in het overzicht, kan het overzicht daarvoor verwijzen naar de magazijnstaat.

Overgenomen uit

  • NAT, lemma 101.


Relaties

Externe verwijzingen

Voorbeeld

Feiten over ArchievenoverzichtRDF-feed
Term Bron OmschrijvingSystematisch ingedeelde staat van archieven en archivistische kenmerken en van verzamelingen.
Term Bron ReferentieANV, lemma 132
Term Bron RelatieStaat  +, Archief  +, Archivistisch kenmerk  +, Verzameling  + en Archiefbewaarplaats  +
Term Bron TitelArchiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)
Term Bron Toelichting* Meestal hebben archievenoverzichten de archiefbewaarplaats als eerste indelingscriterium.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Projecten
Hulpmiddelen
Delen