Archivering

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Activiteit binnen de archiefvorming waarbij archiefbescheiden op een zodanige wijze in een archief worden opgenomen dat zij in toegankelijke staat verkeren.

Toelichting
*

 • Het geheel van normen, plannen, procedures en activiteiten van een archiefvormer met betrekking tot de archivering is het archiveringssysteem.
 • Synoniem is recordkeeping system.
 • Minder juist hiervoor is de term records management system, zie onder archiefbeheer.
 • Registratie (zie onder agenda (II)) en archivering tezamen is registratuur (I). Zie voor registratuur (II) onder archiefbeheer.
 • Binnen een archiveringssyteem kunnen gelijktijdig verschillende ordeningsstelsels in gebruik zijn.
 • In meer alledaagse zin is archivering ook:
  • a. het opbergen van stukken in daarvoor bestemde kasten;
  • b. het voor bewaring opslaan van digitale documenten;
  • c. het verplaatsen van semi-statische en statische archiefstukken naar een voor bewaring bestemde ruimte.
 • Een ouderwets synoniem van betekenis a. is opleggen.

Een alternatieve omschrijving van het begrip registratuur is het geheel van handelingen en procedures bij de vorming van een archief, aangewend om het archief toegankelijk te houden.


Gerelateerde termen
* Archiefvorming, Archiefbescheiden, archief, Toegankelijke staat, archiefvormer, archiveringssysteem, recordkeeping system, registratie, Agenda (II), Registratuur (I), Registratuur (II), Archiefbeheer, Ordeningsstelsel, Archiefstuk, handeling, Toegankelijkheid, archiefbeheer
Referentie
* ANV, lemma 147.

Remano(2004)[bewerken]

Archivering is een

'Archivering' is een verzamelterm voor het geheel van activiteiten dat wordt uitgevoerd door het archiefsysteem. In meer engere betekenis ook wel gebruikt voor het opnemen van documenten in een archiefsysteem. Het rapport gebruikt de term in de ruimere betekenis.


Gerelateerde termen
* archiefsysteem
Referentie
* Remano

Internationale terminologie[bewerken]

Relatie(s)[bewerken]

Verwijzing(en)[bewerken]

Illustratie(s)[bewerken]

Oude terminologie[bewerken]


Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Archiveren of archivering is de

Activiteit binnen de archiefvorming waarbij archiefbescheiden op een zodanige wijze in een archief worden opgenomen dat zij in toegankelijke staat verkeren.

Toelichting

Commentaar

 • Een alternatieve omschrijving van het begrip registratuur is het geheel van handelingen en procedures bij de vorming van een archief, aangewend om het archief toegankelijk te houden.

Overgenomen uit

 • ANV, lemma 147.
 • Gids voor de archieven van de ministeries en Hoge Colleges van Staat 1813-1940, p. 482.


Remano[bewerken]

Archivering is een

Verzamelterm voor het geheel van activiteiten dat wordt uitgevoerd door het archiefsysteem. In meer engere betekenis ook wel gebruikt voor het opnemen van documenten in een archiefsysteem. Het rapport gebruikt de term in de ruimere betekenis.

Overgenomen uit


Relaties[bewerken]

UF:

BT:

NT:

RT:

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]