Bekendmaking

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Inhoud

Omschrijving

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Een bekendmaking of publicatie is een:

Document waarin iets ter algemene kennis wordt gebracht.

Toelichting
* Een bekendmaking in plechtige vorm is een proclamatie.

 • Een bekendmaking aan te plakken op openbare plaatsen is een affiche of aanplakbiljet.
 • Een prospectus is een algemene kennisgeving betreffende een voorgenomen zakelijke onderneming, bijvoorbeeld een omvangrijke aanbesteding of uitgifte van waardepapieren, of een staat van aangeboden goederen of diensten; een synoniem van deze laatste vorm is de verkoopcatalogus en de veilingcatalogus, en als het alleen om diensten gaat, de brochure.
 • Advertenties of annonces komen als bijlagen bij archiefstukken voor, als knipsel of bewijsexemplaar van een dagblad of periodiek.


Gerelateerde termen
* Document, Proclamatie, Affiche, Aanplakbiljet, Prospectus, Catalogus, Brochure, Advertentie, Annonce, Bijlage, Archiefstuk
Referentie
* ANV, lemma 81

Internationale terminologie

Relatie(s)

Verwijzing(en)

Illustratie(s)

Oude terminologie


Omschrijving

Archiefterminologie

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Een bekendmaking of publicatie is een:

Document waarin iets ter algemene kennis wordt gebracht.

Toelichting

 • Een bekendmaking in plechtige vorm is een proclamatie.
 • Een bekendmaking aan te plakken op openbare plaatsen is een affiche of aanplakbiljet.
 • Een prospectus is een algemene kennisgeving betreffende een voorgenomen zakelijke onderneming, bijvoorbeeld een omvangrijke aanbesteding of uitgifte van waardepapieren, of een staat van aangeboden goederen of diensten; een synoniem van deze laatste vorm is de verkoopcatalogus en de veilingcatalogus, en als het alleen om diensten gaat, de brochure.
 • Advertenties of annonces komen als bijlagen bij archiefstukken voor, als knipsel of bewijsexemplaar van een dagblad of periodiek.

Overgenomen uit

 • ANV, lemma 81.


Lexicon van Nederlandse archieftermen (1983)

Een bekendmaking is een geschrift, waarin iets ter algemene kennis wordt gebracht.

Toelichting

Overgenomen uit


Relaties

UF:

BT:

NT:

RT:

Externe verwijzingen

Voorbeeld

Feiten over BekendmakingRDF-feed
Term Bron OmschrijvingEen bekendmaking of publicatie is een: Document waarin iets ter algemene kennis wordt gebracht.
Term Bron ReferentieANV, lemma 81
Term Bron RelatieDocument  +, Proclamatie  +, Affiche  +, Aanplakbiljet  +, Prospectus  +, Catalogus  +, Brochure  +, Advertentie  +, Annonce  +, Bijlage  + en Archiefstuk  +
Term Bron TitelArchiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)
Term Bron ToelichtingEen bekendmaking in plechtige vorm is een Een bekendmaking in plechtige vorm is een proclamatie.
 • Een bekendmaking aan te plakken op openbare plaatsen is een affiche of aanplakbiljet.
 • Een prospectus is een algemene kennisgeving betreffende een voorgenomen zakelijke onderneming, bijvoorbeeld een omvangrijke aanbesteding of uitgifte van waardepapieren, of een staat van aangeboden goederen of diensten; een synoniem van deze laatste vorm is de verkoopcatalogus en de veilingcatalogus, en als het alleen om diensten gaat, de brochure.
 • Advertenties of annonces komen als bijlagen bij archiefstukken voor, als knipsel of bewijsexemplaar van een dagblad of periodiek. ijsexemplaar van een dagblad of periodiek.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Projecten
Hulpmiddelen
Delen