Besluit

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Een besluit is een

In een document vastgelegde beslissing van een persoon, groep personen of organisatie.

Toelichting
* De term wordt, in tegenstelling tot beschikking, zowel bij privaatrechtelijke als bij overheidsorganen gebruikt.

  • Synoniem is resolutie, een term die wordt gebruikt bij overheidsorganen voor 1798, en bij internationale organen.
  • Het ordeningsstelsel waarbij het belangrijkste deel van de archiefstukken anders dan resoluties als bijlagen tot de resoluties is geordend heet een resolutiestelsel.
  • Een door de Koning ondertekend besluit is een Koninklijk besluit (I). Zie voor Koninklijk besluit (II) onder verordening en voor Koninklijk besluit (III) onder beschikking.


Gerelateerde termen
* Document, Beschikking, Resolutie, Ordeningsstelsel, Bijlage, Resolutiestelsel, Koninklijk besluit (I), Koninklijk besluit (II), Verordening, Koninklijk besluit (III)

Internationale terminologie[bewerken]

Relatie(s)[bewerken]

Verwijzing(en)[bewerken]

Illustratie(s)[bewerken]

Oude terminologie[bewerken]


Omschrijving[bewerken]

Archiefterminlogie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Een besluit is een

In een document vastgelegde beslissing van een persoon, groep personen of organisatie.

Toelichting

Bron


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)[bewerken]

Een besluit is de schriftelijke uitdrukking van een beslissing van een instelling of functionaris.

Toelichting

  • In het juridisch spraakgebruik heeft de term besluit meer dan één betekenis. Zowel publiekrechtelijke regelingen met een algemene als met beperkte werking (beschikkingen) kunnen in besluitvorm voorkomen. Daarnaast wordt de term besluit gebruikt als benaming voor de beslissingen van niet-publiekrechtelijke lichamen. Men denke aan de besluiten van de ledenvergadering van een vereniging.
  • In een beschrijving dient de term besluit bij voorkeur te worden gehanteerd onder vermelding van de naam van de instelling of functionaris, waarvan het afkomstig is. Bijvoorbeeld: Koninklijk besluit, raadsbesluit, besluit van de pensioenraad, besluit van de ledenvergadering van een vereniging.
  • De term resolutiën dient in principe gereserveerd te worden voor besluiten van bestuurscolleges van vóór 1798.

Overgenomen uit


Relaties[bewerken]

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]