Bestanddeel

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Inhoud

Omschrijving

Remano (2004)Gerelateerde termen
* Archiefbestanddeel
Referentie
* Remano

Internationale terminologie

Relatie(s)

Verwijzing(en)

Illustratie(s)

Oude terminologie


Omschrijving

Normen en standaarden

Remano

Zie Archiefbestanddeel.

Bron

ISAD(G) Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven (2004)

Bestanddeel (engels: file). Een geordende eenheid van documenten, bij elkaar gebracht oftewel voor actueel gebruik door de archiefvormer, dan wel in het proces van archiefordening, omdat ze betrekking hebben op een zelfde onderwerp, activiteit of handeling. Een bestanddeel is doorgaans de basiseenheid in een rubriek.

Overgenomen uit

  • ISAD(G), verklarende lijst van termen gebruikt in de Algemene Regels p. 7-9.Relaties

UF:

BT:

NT:

RT:

Externe verwijzingen

Voorbeeld

Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Projecten
Hulpmiddelen
Delen