Bijlage 1 Archiefregeling 2009

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De in deze bijlage vermelde normen zijn de normen, uitgegeven door het Deutsches Institut für Normung, de International Organization for Standardization respectievelijk het Nederlands Normalisatie-Instituut, bedoeld in de Archiefregeling.

DIN 16554-2:1982
norm Kugelschreiber-Minen. Schriftqualität. Anforderungen. Prüfung. Kennzeichnung, uitgegeven door het Deutsches Institut für Normung, zoals deze luidde op 1 februari 1982
ISO 9660:1988
norm Information processing – Volume and file structure of CD-ROM for information interchangeâ, uitgegeven door de International Organization for Standardization, zoals deze luidde op 14 april 1988
ISO 11798:1999
norm Information and documentation – Permanence and durability of writing, printing and copying on paper – Requirements and test methods, uitgegeven door de International Organization for Standardization, zoals deze luidde op 1 juli 1999;
ISO 12757-2:1998
norm Ball point pens and refills – Part 2: Documentary use (DOC), uitgegeven door de International Organization for Standardization, zoals deze luidde op 1 mei 1998;
ISO 10149:1995
norm Information technology – Data interchange on read-only 120 mm optical data disks (CD-ROM), uitgegeven door de International Organization for Standardization, zoals deze luidde op 6 juli 1995;
ISO 14145-2:1998
norm Roller ball pens and refills – Part 2: Documentary use (DOC), uitgegeven door de International Organization for Standardization, zoals deze luidde op 1 april 1998;
ISO 18917:1999
norm Photography – Determination of residual thiosulfate and other related chemicals in processed photographic materials – Methods using iodine-amylose, methylene blue and silver sulfide, uitgegeven door de International Organization for Standardization, zoals deze luidde op 1 juni 1999;
ISO-DIS 7031:1983
norm Concrete hardened; determination of the depth of penetration of water under pressure, uitgegeven door de International Organization for Standardization, zoals deze luidde op 21 oktober 1983;
NEN 1775:1991
norm Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van vloeren, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 november 1991;
NEN 2154:1980
norm Microfilmtechniek – Bewaren van nabewerkte halogeenzilvermicrofilms, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 juli 1980;
NEN 2654-1:2002
norm Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties – Deel 1: Brandmeldinstallaties, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 februari 2002;
NEN 2728:2006
norm Permanent houdbaar papier – Eisen en beproevingsmethoden, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 september 2006;
NEN 2778:1991
norm Vochtwering in gebouwen – Bepalingsmethoden, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 november 1991;
NEN 3528:1975
norm Microfilmtechniek – Halogeenzilverfilms, 16 en 35 mm, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 april 1975;
NEN 5088:1994/C2:1996 nl
norm Inbraakveiligheid van gebouwen – Toepassing van hang- en sluitwerk, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 februari 1996;
NEN 5089:2009 4e Ontw. nl
Ontwerpnorm Inbraakwerend hang- en sluitwerk – Classificatie, eisen en beproevingsmethoden, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 januari 2009;
NEN 5096: 2007 +C1:2007 nl
norm Inbraakwerendheid – Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen – Eisen, classificatie en beproevingsmethoden, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 december 2007;
NEN 6065:1991
norm Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van bouwmateriaal(combinaties), uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 14 november 1991;
NEN 6066:1991
norm Bepaling van de rookproduktie bij brand van bouwmateriaal(combinaties), uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 november 1991, inclusief wijzigingsblad NEN 6066:1991/A1:1997 nl, zoals deze luidde op 1 mei 1997;
NEN 6069:2005
norm Experimentele bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten en het classificeren daarvan, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 juli 2005;
NEN 6071:2001
norm Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen – Betonconstructies, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 december 2001;
NEN 6072:1991
norm Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen – Staalconstructies, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 december 1991;
NEN 6073:1991
norm Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen – Houtconstructies, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 december 1991;
NEN 6702:2007
norm Technische grondslagen voor bouwconstructies – TGB 1990 – Belastingen en vervormingen, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 september 2007;
NEN 6720:1995
norm TGB 1990 – Voorschriften Beton – Constructieve eisen en rekenmethoden (VBC 1995), uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 september 1995;
NEN-EN 671-1:2001
norm Vaste brandblusinstallaties – Brandslangsystemen – Deel 1: Brandslanghaspels met vormvaste slang, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 mei 2001;
NEN-EN 1366-1:1999
norm Bepaling van de brandwerendheid van installaties – Deel 1: Ventilatiekanalen, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 augustus 1999;
NEN-EN 1366-2:1999
norm Bepaling van de brandwerendheid van installaties – Deel 2: Brandkleppen, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 augustus 1999;
NEN-EN-IEC 60908:1999
norm Geluidopname – Audiocompactschijf, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 maart 1999;
NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005
norm Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 juli 2005;
NEN-ISO 6199:2005
norm Microfilmtechniek – Microverfilming van documenten op 16 mm en 35 mm halogeenzilverfilm – Uitvoeringprocedures, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 juli 2005;
NEN-ISO 15489-1:2001
norm Informatie en documentatie – Informatie- en archiefmanagement – Deel 1: Algemeen, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 november 2001;
NEN-ISO 18901:2002
norm Beelddragers – Behandelde halogeenzilverfims type zwart-en-wit films – Specificaties voor stabiliteit, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 maart 2002;
NEN-ISO 18925:2002
norm Beelddragers – Optische schijven – Opslagpraktijken, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 maart 2002;
NEN-ISO 23081
norm Informatie en documentatie – Processen voor informatie- en archiefmanagement – Metadata voor archiefbescheiden – Deel 1: Principles, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 februari 2006; en
norm Informatie en documentatie – Processen voor informatie- en archiefmanagement – Metadata voor archiefbescheiden – Deel 2: Conceptual and implementation issues (Technical Specification, 2007), uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 augustus 2007;
NPR 2877:1991
norm Beproevingsmethoden voor de waterdichtheid van scheidingsconstructies, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 november 1991;
vorige:
Artikel 62
Archiefregeling 2009
Bijlage 1
volgende:
Bijlage 2, ICN-Kwaliteitseis nr. 1