Briefwisseling

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Een briefwisseling is een

Serie ingekomen brieven en minuten of afschriften van uitgaande brieven van en aan dezelfde afzender en geadresseerde.

Toelichting
* Synoniem is correspondentie.

  • Elke briefwisseling als geheel kan inwendig volgens een tweede criterium, bijvoorbeeld chronologisch of naar onderwerp, worden gerangschikt.


Gerelateerde termen
* Serie, Brief, Minuut, Afschrift, Correspondentie, Onderwerp
Referentie
* ANV, lemma 108

Internationale terminologie[bewerken]

Relatie(s)[bewerken]

Verwijzing(en)[bewerken]

Illustratie(s)[bewerken]

Oude terminologie[bewerken]


Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Een briefwisseling is een

Serie ingekomen brieven en minuten of afschriften van uitgaande brieven van en aan dezelfde afzender en geadresseerde.

Toelichting

  • Synoniem is correspondentie.
  • Elke briefwisseling als geheel kan inwendig volgens een tweede criterium, bijvoorbeeld chronologisch of naar onderwerp, worden gerangschikt.

Overgenomen uit

  • ANV, lemma 108.


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)[bewerken]

Een briefwisseling is een serie van ingekomen brieven van één instelling, persoon of groep personen en minuten van uitgaande brieven verzonden aan diezelfde instelling, persoon of groep personen.

Toelichting

  • Synoniem is correspondentie.

Overgenomen uit


Relaties[bewerken]

UF:

BT:

NT:

RT:

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]