Dossierstelsel

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springenInternationale terminologie[bewerken]

Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Een dossierstelsel of zaaksgewijze ordening is het ordeningsstelsel, waarbij de rangschikking van archiefstukken in dossiers de belangrijkste ordeningsmethode is.

Zie Dossier.

Toelichting

Bron

  • ANV, lemma 110.


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)[bewerken]

Een dossierstelsel is een stelsel van ordening, waarbij men archiefbescheiden rangschikt tot dossiers.

Toelichting

  • Het rangschikken van groepen van archiefbescheiden kan alfabetisch, numeriek of volgens een ander systeem (bijvoorbeeld het bijeenplaatsen van begrippen) geschieden.

Overgenomen uit


Nederlandse Archiefterminologie (1962)[bewerken]

Een dossierstelsel is een stelsel van ordening, waarbij men bescheiden rangschikt tot dossiers.

Toelichting

  • De beperkte strekking van het begrip dossier heeft tot gevolg, dat men series en bundels niet in een dossierstelsel kan onderbrengen. Een groep gelijksoortige dossiers vormt geen serie.

Overgenomen uit


Een numeriek dossierstelsel is een dossierstelsel, waarbij de dossiers zijn genummerd en gerangschikt in de volgorde, waarin de behandeling van de zaken is aangevangen of beëindigd.

Toelichting

  • Een numeriek dossierstelsel kan ontstaan uit een verbaalstelsel of uit een agendastelsel, als men consequent alle stukken in eenzelfde zaak bijeenhoudt en die combinaties doorlopend nummert. Het nummer van het dossier wordt in feite dikwijls bepaald door het agendanummer van het eerste stuk of de datum en het dagnummer van het laatste besluit.

Overgenomen uit


Een systematisch dossierstelsel is een dossierstelsel, waarbij de dossiers zijn geplaatst volgens systematisch gerangschikte rubrieken.

Toelichting

Overgenomen uit


Relaties[bewerken]

UF: Zaaksgewijze ordening

BT: Ordeningsstelsel

RT: Archiefcode, Dossier, Dossierinventaris, Postregistratiesysteem,

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]