Expeditie

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springenInternationale terminologie[bewerken]

Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Een expeditie is een

Net bestemd voor een geadresseerde.

Toelichting

  • Vaak wordt een kopie van de verzendklare en ondertekende expeditie als archiefexemplaar in het eigen archief opgenomen. Dit voldoet eerder aan de definitie van net dan aan die van minuut.
  • De expeditie kan door mechanische of digitale middelen tegelijk met de minuut worden vervaardigd. In het verleden gebeurde dat door gebruik van carbonpapier op een schrijfmachine, waarbij meestal het lintexemplaar als expeditie en de doorslag (zie onder afdruk) als minuut diende. Tegenwoordig geschiedt dat door een tweede of verder exemplaar van het tot minuut geworden concept door de digitale apparatuur te laten afdrukken en te ondertekenen. Ook digitale verzending van een expeditie is technisch mogelijk maar nog niet gebruikelijk.
  • De term expeditie wordt in beschrijvingen alleen gebruikt als deze niet in het archief van de geadresseerde berust, en is wellicht zelfs als verouderd te beschouwen.
  • Een bijzondere vorm van de expeditie is de grosse onder a.

Bron


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)[bewerken]

Een expeditie is een voor uitreiking of verzending bestemd exemplaar van een geschrift.

Toelichting

  • Deze definitie is vrijwel gelijkluidend aan NAT nr. 42.

Overgenomen uit


Nederlandse Archiefterminologie (1962)[bewerken]

Een expeditie is een voor uitreiking of verzending bestemd exemplaar van een ambtelijk geschrift.

Toelichting

  • De term grosse is beperkt tot het voor uitreiking bestemde exemplaar van een akte (zie Handleiding § 91). Daarom is hier de oude en nog bij vele administraties in gebruik zijnde term expeditie overgenomen voor het begrip: voor uitreiking bestemd exemplaar van een stuk.

Overgenomen uit


Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven (1898)[bewerken]

De term expeditie is niet gedefinieerd.

Toelichting

  • De verschillende phasen (concept - minuut - grosse), die voor eene akte zijn medegedeeld, komen bij alle uitgaande stukken voor, bij brieven even goed als bij akten: men spreekt van een concept-brief en van de minuut van een brief; de naam grosse echter wordt alleen op akten toegepast. Zoo dus van een brief of eene akte wordt gesproken, zonder dat er uitdrukkelijk op wordt gewezen, dat de minuut of het concept wordt bedoeld, verstaat men daardoor den afgezonden brief of de afgezonden akte, dus datgene, wat men bij eene akte ook de grosse kan noemen.

Overgenomen uit

Relaties[bewerken]

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]