Integriteit

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Voor het TMLO-veld Integriteit, zie Integriteit (TMLO)Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Eigenschap van een archiefstuk of archiefbestanddeel dat zijn vorm, inhoud en structuur bij raadpleging gelijk zijn aan de vorm, inhoud en structuur op het tijdstip dat het werd ontvangen of opgemaakt.


Gerelateerde termen
* archiefstuk, archiefbestanddeel
Referentie
* ANV, lemma 18.

Remano (2004)[bewerken]

Noodzakelijk kwaliteitsattribuut van archiefdocumenten dat de authenticiteit en betrouwbaarheid waarborgt.


Gerelateerde termen
* betrouwbaarheid, authenticiteit
Referentie
* Remano

NEN2082 (2008)[bewerken]

Integriteit heeft betrekking op volledigheid en het voorkomen van ongeautoriseerde wijziging van het archiefstuk.


Gerelateerde termen
* Authenticiteit, Betrouwbaarheid
Referentie
* NEN2082 2008 blz. 8

NEN-ISO 15489-1 (nl)[bewerken]

De integriteit van een archiefstuk heeft betrekking op het feit dat het volledig en ongewijzigd is.

Toelichting
* Het is noodzakelijk dat een archiefstuk wordt afgeschermd tegen ongeautoriseerde wijzigingen. In het beleid en de procedures met betrekking tot informatie- en archiefmanagement behoort gespecificeerd te zijn welke toevoegingen en annotaties gemaakt mogen worden in een archiefstuk, nadat het is gecreëerd, onder welke omstandigheden toevoegingen of annotaties mogen worden geautoriseerd en wie is geautoriseerd om ze te maken. Elke geautoriseerde annotatie, toevoeging of verwijdering in een archiefstuk behoort expliciet te worden aangegeven en herkenbaar te zijn.
Gerelateerde termen
* Authenticiteit, Betrouwbaarheid
Referentie
* NEN-ISO 15489-1 (nl), par. 7.2.4

Internationale terminologie[bewerken]

Relatie(s)[bewerken]

Verwijzing(en)[bewerken]

zzz郵件內容zzz


Oude terminologie[bewerken]


Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Eigenschap van een archiefstuk of archiefbestanddeel dat zijn vorm, inhoud en structuur bij raadpleging gelijk zijn aan de vorm, inhoud en structuur op het tijdstip dat het werd ontvangen of opgemaakt.

Bron

  • ANV, lemma 18.

Remano[bewerken]

Noodzakelijk kwaliteitsattribuut van archiefdocumenten dat de authenticiteit en betrouwbaarheid waarborgt.

"Bron"

Relaties[bewerken]

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]