Inventaris

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Een inventaris is een

Staat van bezittingen en schulden gespecificeerd naar hoeveelheid en soort, al dan niet met de eraan toegekende waarde.

Toelichting
*

  • Deze definitie heeft betrekking op de inventaris als specificatie bij de jaarrekening en op de boedelinventaris enz. als bijlage bij notariële akten.
  • Een bijzondere vorm is de memorie van successie, opgemaakt ten behoeve van de successiebelasting.
  • Een inventaris van een verzameling boeken of andere voorwerpen, die tevens de toegang vormt tot deze verzameling is de catalogus (I); zie voor catalogus (II).
  • Zie voor archiefinventaris, en voor andere vormen van inventaris onder nadere toegang en plaatsingslijst.


Gerelateerde termen
* staat, jaarrekening, bijlage, akte, memorie van successie, toegang, catalogus (I), catalogus (II), archiefinventaris, nadere toegang, plaatsingslijst
Referentie
* ANV,lemma 98.

Terminologie voor familiearchieven (1984)[bewerken]

Een inventaris is een boedelbeschrijving, een staat van de baten en lasten van het geheel van iemands goederen.

Toelichting
* Een inventaris van processtukken is een lijst van alle tot het proces behorende stukken. Synoniem is rotulus.
Gerelateerde termen
* staat, stuk, rotulus, lijst
Referentie
* Terminologie voor familiearchieven, § 6.2.

Internationale terminologie[bewerken]

Relatie(s)[bewerken]

Verwijzing(en)[bewerken]

Illustratie(s)[bewerken]

Oude terminologie[bewerken]


Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Een inventaris is een

Staat van bezittingen en schulden gespecificeerd naar hoeveelheid en soort, al dan niet met de eraan toegekende waarde.

Toelichting

Bron

  • ANV, lemma 98.


Terminologie voor familiearchieven (1984)[bewerken]

Een inventaris is een boedelbeschrijving, een staat van de baten en lasten van het geheel van iemands goederen.

Toelichting

  • Een inventaris van processtukken is een lijst van alle tot het proces behorende stukken. Synoniem is rotulus.

Overgenomen uit


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)[bewerken]

Een inventaris is een staat, waarin bezittingen, dan wel bezittingen en schulden, zijn opgenomen, gespecificeerd naar hoeveelheid en soort, al dan niet met de daaraan toegekende waarde.

Toelichting

  • De definitie heeft betrekking op de inventaris in boekhoudkundige zin, op de boedelinventaris, de magazijninventaris e.d.
  • Daarnaast komen samenstellingen voor als archiefinventaris en dossierinventaris die een eigen betekenis hebben.

Overgenomen uit


Relaties[bewerken]

UF:

BT:

NT:

RT:

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]