Lias

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springenInternationale terminologie[bewerken]

Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Een lias is een aantal stukken die bij elkaar worden gehouden door een draadje.

Zie Omslag.

Toelichting

  • Oude administraties gebruikten dit als een voorloper van de moderne ordner.

Bron


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)[bewerken]

Een lias is een aantal bescheiden, die door middel van een koord of veter zijn aaneengeregen.

Toelichting

  • Deze definitie is gelijkluidend aan NAT nr. 12.
  • In moderne administraties komt deze bundeling voor met behulp van ordners en snelhechters.

Overgenomen uit


Nederlandse Archiefterminologie (1962)[bewerken]

Een lias is een aantal bescheiden, die door middel van een koord of veter zijn aaneengeregen.

Toelichting

  • De Handleiding blz. 142 beperkt de begrippen lias, omslag en pak tot "stukken, die alleen zijn vereenigd om hun aard, b.v. omdat het alle ingekomene stukken of rekeningen van een bepaalden tak van dienst zijn", in tegenstelling tot bundels en dossiers, waarvan volgens de Handleiding de stukken op een en hetzelfde onderwerp betrekking moeten hebben.
  • Daar werd dus het kenmerkende van lias, omslag en pak niet in het uiterlijke verband, maar in de onderlinge samenhang gezien. In de praktijk heeft men zich daaraan echter niet gehouden en is de term omslag (evenals lias en pak) steeds in de zin van de hier gegeven omschrijving gebruikt, waaruit volgt, dat deze term zowel op stukken van dezelfde aard als op bundels of dossiers van toepassing is.

Overgenomen uit


Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven (1898)[bewerken]

Toelichting

  • De term lias kan zonder bezwaar worden gebezigd, daar eene lias altijd een oud pak is.
  • De herstellingsarbeid [van in wanorde geraakte losse stukken] is lang niet altijd gemakkelijk. De serieën kunnen zonder bezwaar worden gereconstrueerd, daar de datum van inkomst (die ten deze beslissend is) gewoonlijk weinig van den datum der afzending verschilt, terwijl de aanwezigheid of het ontbreken van het liasgaatje ons steeds den weg wijst, als wij twijfelen of een stuk in die serie behoort.

Overgenomen uit

Relaties[bewerken]

UF:

BT:

NT:

RT:

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]

Fout bij het aanmaken van de miniatuurafbeelding: Bestand is zoek
Lias (bovenzijde)
Fout bij het aanmaken van de miniatuurafbeelding: Bestand is zoek
Lias (onderzijde)
Fout bij het aanmaken van de miniatuurafbeelding: Bestand is zoek
Lias (passeerbriefjes)
Fout bij het aanmaken van de miniatuurafbeelding: Bestand is zoek
Lias (detail passeerbriefjes)
Fout bij het aanmaken van de miniatuurafbeelding: Bestand is zoek
Lias (Een foto van een schilderij in het Amsterdams Museum (vroeger: Amsterdams Historisch Museum) schilder: Cornelis Brisé (1622-na 1665). De liassen zijn van de Thesaurie van de stad Amsterdam)