Lijst

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Lijst:

Zie Staat


Gerelateerde termen
* Staat
Referentie
* ANV, lemma 61.

Internationale terminologie[bewerken]

Relatie(s)[bewerken]

Verwijzing(en)[bewerken]

Illustratie(s)[bewerken]

Oude terminologie[bewerken]


Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Lijst:

Zie Staat.

Overgenomen uit

  • ANV, lemma 61.


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)[bewerken]

Een lijst is een geschrift, houdende een rij gegevens.

Toelichting

  • Bij een lijst is te denken aan een rij gegevens in één enkele kolom, zonder onderverdeling. Komen meer kolommen voor en/of is er een onderverdeling, dan is er sprake van een staat. Het gebruik van samenstellingen zoals prijslijst, puntenlijst, presentielijst is toegestaan, hoewel hier soms sprake kan zijn van een staat.

Overgenomen uit


Relaties[bewerken]

UF:

BT:

NT:

RT:

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]