Omslag

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Een omslag is een

Beperkt aantal stukken bijeengebracht in een erom heen gevouwen vel papier.

Toelichting
*

 • Een bekende vorm is het dossieromslag. Het kan voorzien zijn van een hechtmechaniek. Zie verder onder dossier.
 • Een meer algemene term is map, die echter meer het eventueel later aangebrachte verpakkingsmateriaal aanduidt en daarom in de archivistiek minder gebruikelijk is.
 • Ook de term bundel (II) voor door een latere bewerker bijeengevoegde documenten in een een map heeft nooit ingang gevonden. Zie voor bundel (I) onder archiefbestanddeel en voor bundel (III) onder verbaal (II).
 • De omslagen worden vaak in portefeuilles verpakt, twee stukken karton, met linten aan elkaar bevestigd en van stofflappen voorzien, of in standaard archiefdozen van 12 tot 16 cm dik, bestemd voor opberging van stukken, tot maximaal folioformaat.
 • Oude administraties gebruikten wel een draadje om de stukken aan elkaar te hechten, waardoor een lias ontstond, de voorloper van de moderne ordner.


Gerelateerde termen
* lias, dossieromslag, dossier, archivistiek, bundel (II), bundel (I), archiefbestanddeel, bundel (III), verbaal (II), portefeuille, archiefdoos, stuk (II), ordner
Referentie
* ANV, lemma 31.

Internationale terminologie[bewerken]

Relatie(s)[bewerken]

Verwijzing(en)[bewerken]

Illustratie(s)[bewerken]

Oude terminologie[bewerken]


Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Een omslag is een

Beperkt aantal stukken bijeengebracht in een erom heen gevouwen vel papier.

Toelichting

 • Een bekende vorm is het dossieromslag. Het kan voorzien zijn van een hechtmechaniek. Zie verder onder dossier.
 • Een meer algemene term is map, die echter meer het eventueel later aangebrachte verpakkingsmateriaal aanduidt en daarom in de archivistiek minder gebruikelijk is.
 • Ook de term bundel (II) voor door een latere bewerker bijeengevoegde documenten in een een map heeft nooit ingang gevonden. Zie voor bundel (I) onder archiefbestanddeel en voor bundel (III) onder verbaal (II).
 • De omslagen worden vaak in portefeuilles verpakt, twee stukken karton, met linten aan elkaar bevestigd en van stofflappen voorzien, of in standaard archiefdozen van 12 tot 16 cm dik, bestemd voor opberging van stukken, tot maximaal folioformaat.
 • Oude administraties gebruikten wel een draadje om de stukken aan elkaar te hechten, waardoor een lias ontstond, de voorloper van de moderne ordner.

Bron

 • ANV, lemma 31.


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)[bewerken]

Een omslag is een beperkt aantal bescheiden, bijeengehouden door een daaromheen gevouwen blad papier.

Toelichting

 • Deze definitie is gelijkluidend aan NAT nr. 10.
 • De grens tussen de omvang van een omslag en een pak ligt in het algemeen bij een dikte van twee centimeter.
 • Met omslag wordt, evenals met pak, een aantal bescheiden zelf bedoeld en niet de verpakking.
 • In de praktijk treft men omslagen aan in mappen; pakken in portefeuilles of dozen.
 • In oude administraties reeg men bij elkaar behorende stukken aaneen door middel van een koord; dit geheel noemde men een lias. In moderne administraties komt deze bundeling voor met behulp van ordners en snelhechters.

Overgenomen uit


Nederlandse Archiefterminologie (1962)[bewerken]

Een omslag is een beperkt aantal bescheiden, bijeengehouden door een daaromheen gevouwen blad papier.

Toelichting

 • De Handleiding blz. 142 beperkt de begrippen lias, omslag en pak tot "stukken, die alleen zijn vereenigd om hun aard, b.v. omdat het alle ingekomene stukken of rekeningen van een bepaalden tak van dienst zijn", in tegenstelling tot bundels en dossiers, waarvan volgens de Handleiding de stukken op een en hetzelfde onderwerp betrekking moeten hebben.
 • Daar werd dus het kenmerkende van lias, omslag en pak niet in het uiterlijke verband, maar in de onderlinge samenhang gezien. In de praktijk heeft men zich daaraan echter niet gehouden en is de term omslag (evenals lias en pak) steeds in de zin van de hier gegeven omschrijving gebruikt, waaruit volgt, dat deze term zowel op stukken van dezelfde aard als op bundels of dossiers van toepassing is.
 • Voor het verschil in omvang tussen een omslag en een pak bestaat geen vaste maatstaf.

Overgenomen uit

 • NAT, lemma 10.


Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven (1898)[bewerken]

Toelichting

 • Tusschen omslagen of pakken is geene nauwkeurige onderscheiding te maken. Het eenige verschil is, dat een pak lijviger is dan een omslag.
 • Onder het laatste heeft men in een inventaris altijd een omslag met stukken te verstaan, niet de omslag zonder de stukken.
 • Ongewenscht is het gebruik der termen eene portefeuille of eene doos. Immers alle dergelijke uitdrukkingen worden gebezigd om den gebruiker van den inventaris in te lichten omtrent den aard of den omvang der verzameling stukken; daaromtrent nu geven de uitdrukkingen portefeuille en doos geen licht. Men schrijve dus "een pak in portefeuille", "een dossier in eene doos" enz.

Overgenomen uit

Relaties[bewerken]

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]