Onderwerp

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

De term onderwerp is niet gedefinieerd.

Toelichting
* Zie de toelichting bij de term ordening.
Gerelateerde termen
* ordening
Referentie
* ANV, lemma 120.

Internationale terminologie[bewerken]

Relatie(s)[bewerken]

Verwijzing(en)[bewerken]

Illustratie(s)[bewerken]

Oude terminologie[bewerken]


Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

De term onderwerp is niet gedefinieerd.

Toelichting

  • Zie de toelichting bij de term ordening.

Overgenomen uit

  • ANV, lemma 120.


Lexicon van Nederlandse archieftermen (1983)[bewerken]

Onder een onderwerp dient men te verstaan een begripsaanduiding of benaming, waarmee men een archiefbestanddeel naar zijn inhoud kenschetst.

Toelichting

  • Bij deze omschrijving is er rekening mee gehouden, dat het toekennen van een onderwerp aan een archiefbestanddeel door een subjectief inzicht wordt bepaald, omdat men eenzelfde archiefbestanddeel onder verschillende onderwerpen kan brengen.
  • Gelijkluidend aan NAT, lemma 62.

Overgenomen uit


Nederlandse archiefterminologie (1962)[bewerken]

Een onderwerp is een begripsaanduiding of benaming, waarmee men een archiefbestanddeel naar zijn inhoud kenschetst.

Toelichting

  • Bij de omschrijving van het begrip onderwerp is er rekening mee gehouden, dat het toekennen van een onderwerp aan een archiefbestanddeel door een subjectief inzicht wordt bepaald, omdat men eenzelfde archiefbestanddeel onder verschillende onderwerpen kan brengen.

Overgenomen uit

  • NAT, lemma 62.


Relaties[bewerken]

UF:

BT:

NT:

RT:

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]