Openbaarheid

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Voor het veld Openbaarheid in TMLO zie: Openbaarheid (TMLO)Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Toestand van archiefbescheiden waarbij ieder met inachtneming van bij of krachtens de wet vastgelegde beperkingen bevoegd is deze te raadplegen en daarvan of daaruit reproducties (onder a), afschriften, uittreksels en bewerkingen te maken of te laten maken.

Toelichting
*

 • In België is de openbaarheid gebaseerd op de wetgeving op het gebied van openbaarheid en privacy en in Nederland op de archiefwetgeving.
 • Openbaarheid van archiefbescheiden die niet in een archiefbewaarplaats berusten, zoals registers van de burgerlijke stand en andere openbare registers is geregeld in bijzondere wetten. Meestal is deze openbaarheid beperkt tot het verkrijgen van (authentieke) afschriften of uittreksels. Soms is slechts de informatie in de archiefbescheiden openbaar, waarbij de bestuursorganen een bepaalde vrijheid hebben om de archiefbescheiden zelf niet ter image te geven. In Nederland geschiedt zulks op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.
 • De belangrijkste uitzondering op de openbaarheid is die ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Daarnaast zijn er beperkingen met het oog op de bescherming van bedrijfsgegevens en de staatsveiligheid.
 • Archiefbescheiden kunnen geclassificeerd of gerubriceerd zijn volgens verschillende gradaties: a. vertrouwelijk, confidentieel of dienstgeheim (synoniemen); b. geheim; c. zeer geheim. Het verzwaren of verlichten van deze graden heet respectievelijk herrubriceren en derubriceren.
 • Gradaties van geheimhouding en openbaarheidsbeperking in het algemeen zijn aan termijnen gebonden, na het verstrijken waarvan de archiefbescheiden worden vrijgegeven.
 • Zie voor beperking van de openbaarheid bij overbrenging onder overbrenging.


Gerelateerde termen
* archiefbescheiden, afschrift, uittreksel, reproductie, archiefbewaarplaats, register, overbrenging
Referentie
* ANV, lemma 165.

Internationale terminologie[bewerken]

Relatie(s)[bewerken]

Verwijzing(en)[bewerken]

Illustratie(s)[bewerken]

Oude terminologie[bewerken]


Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Openbaarheid is een

Toestand van archiefbescheiden waarbij ieder met inachtneming van bij of krachtens de wet vastgelegde beperkingen bevoegd is deze te raadplegen en daarvan of daaruit reproducties (onder a), afschriften, uittreksels en bewerkingen te maken of te laten maken.

Toelichting

 • In België is de openbaarheid gebaseerd op de wetgeving op het gebied van openbaarheid en privacy en in Nederland op de archiefwetgeving.
 • Openbaarheid van archiefbescheiden die niet in een archiefbewaarplaats berusten, zoals registers van de burgerlijke stand en andere openbare registers is geregeld in bijzondere wetten. Meestal is deze openbaarheid beperkt tot het verkrijgen van (authentieke) afschriften of uittreksels. Soms is slechts de informatie in de archiefbescheiden openbaar, waarbij de bestuursorganen een bepaalde vrijheid hebben om de archiefbescheiden zelf niet ter image te geven. In Nederland geschiedt zulks op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.
 • De belangrijkste uitzondering op de openbaarheid is die ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Daarnaast zijn er beperkingen met het oog op de bescherming van bedrijfsgegevens en de staatsveiligheid.
 • Archiefbescheiden kunnen geclassificeerd of gerubriceerd zijn volgens verschillende gradaties: a. vertrouwelijk, confidentieel of dienstgeheim (synoniemen); b. geheim; c. zeer geheim. Het verzwaren of verlichten van deze graden heet respectievelijk herrubriceren en derubriceren.
 • Gradaties van geheimhouding en openbaarheidsbeperking in het algemeen zijn aan termijnen gebonden, na het verstrijken waarvan de archiefbescheiden worden vrijgegeven.
 • Zie voor beperking van de openbaarheid bij overbrenging onder overbrenging.

Bron

 • ANV, lemma 165.


Nederlandse Archiefterminologie (1962)[bewerken]

Openbaarheid van archieven is de rechtstoestand, waarbij een ieder bevoegd is bescheiden daaruit te raadplegen.

Toelichting

 • Kenmerkend voor openbaarheid is, dat de raadpleging een ieder zonder bijzondere toestemming vrijstaat. De Archiefwet 1918 verbindt in artikel 1 aan de openbaarheid tevens de kosteloosheid van de raadpleging.
 • "Niet openbaar" is niet hetzelfde als "geheim". Al is een archief niet openbaar, dan sluit dit de mogelijkheid van raadpleging met bijzondere toestemming niet uit; is een archief echter geheim, dan houdt dit in, dat aan derden geen toestemming tot raadpleging mag worden verleend.

Overgenomen uit

 • NAT, lemma 108.


Relaties[bewerken]

UF:

BT:

NT:

RT:

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]