Ordeningsplan

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springenInternationale terminologie[bewerken]

Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Een ordeningsplan is een

Plan voor de ordening van een archief, waarin de archiefvormer tenminste het ordeningsstelsel van iedere archiefafdeling vermeldt.

Toelichting

 • Hieronder valt onder meer de keuze voor een dossierstelstel zie onder dossier voor onderdelen van het archief die zich daarvoor lenen, en de keuze voor een archiefcode of ander systeem van rangschikking van deze dossiers.
 • Ook de toewijzing van (zelfstandige) archiefvorming aan een of meer onderdelen van de organisatie kan hierin worden opgenomen.
 • Vergelijk hiermee het archiefschema, dat in het kader van de ordening achter wordt opgemaakt.

Overgenomen uit

 • ANV, lemma 122.


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)[bewerken]

Een ordeningsplan is een schema voor de indeling van een te vormen archief en de rangschikking van zijn bestanddelen.

Toelichting

 • Bij de rangschikking van dossiers gebruikt men als ordeningsplan een "archiefcode", waarbij men door middel van cijfer- en/of lettercombinaties de volgorde vaststelt.
 • Zie ook de toelichting onder archiefschema.
 • Synoniem is registratuurplan.

Overgenomen uit


Nederlandse Archiefterminologie (1962)[bewerken]

Een ordeningsplan (registratuurplan) is een plan voor de indeling van een te vormen archief en de rangschikking van zijn bestanddelen.

Toelichting

Overgenomen uit


Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven (1898)[bewerken]

Het archief moet volgens een zelfde criterium in gelijksoortige afdeelingen worden verdeeld. De stukken van algemeenen aard behooren in de eerste afdeeling te worden vereenigd, waarna de stukken van bijzonderen aard in verschillende afdeelingen worden geplaatst.

Toelichting

 • Deze paragraaf behoeft geen betoog; zij is een natuurlijk gevolg van den regel, dat een archief systematisch moet worden ingedeeld.
 • Het kan noodig zijn ééne of meer afdeelingen in onderafdeelingen te splitsen. Daarbij behoeft niet hetzelfde criterium te worden toegepast, dat voor de hoofdafdeeling gold; maar wel is het noodig, dat alle onderafdeelingen derzelfde hoofdafdeeling weder volgens eenzelfde criterium worden ingedeeld.
 • Elk archief wil zijne eigene indeeling, en hoe wenschelijk het ook ware, dat daarvoor algemeene regels konden worden gesteld, dient men zich hier van het geven van voorschriften te onthouden.

Commentaar

 • De verdere toelichting is hier weggelaten, omdat deze slechts betrekking heeft op de bewerking van reeds gevormde archieven.

Overgenomen uit

Relaties[bewerken]

UF:

BT:

NT:

RT:

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]