Pak

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springenInternationale terminologie[bewerken]

Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Een pak is een

Omvangrijk aantal stukken bijeengebracht in een erom heen gevouwen vel papier of karton.

Toelichting

Bron


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)[bewerken]

Een pak is een omvangrijk aantal bescheiden, bijeengehouden door een daaromheen gevouwen blad papier.

Toelichting

  • Deze definitie is gelijkluidend aan NAT nr. 11.
  • De grens tussen de omvang van een omslag en een pak ligt in het algemeen bij een dikte van twee centimeter.
  • Met pak wordt, evenals met omslag, een aantal bescheiden zelf bedoeld en niet de verpakking.
  • In de praktijk treft men pakken in portefeuilles of dozen; omslagen aan in mappen.
  • In oude administraties reeg men bij elkaar behorende stukken aaneen door middel van een koord; dit geheel noemde men een lias. In moderne administraties komt deze bundeling voor met behulp van ordners en snelhechters.

Overgenomen uit


Nederlandse Archiefterminologie (1962)[bewerken]

Een pak is een omvangrijk aantal bescheiden, bijeengehouden door een daaromheen gevouwen blad papier.

Toelichting

  • * De Handleiding blz. 142 beperkt de begrippen lias, omslag en pak tot "stukken, die alleen zijn vereenigd om hun aard, b.v. omdat het alle ingekomene stukken of rekeningen van een bepaalden tak van dienst zijn", in tegenstelling tot bundels en dossiers, waarvan volgens de Handleiding de stukken op een en hetzelfde onderwerp betrekking moeten hebben.
  • Daar werd dus het kenmerkende van lias, omslag en pak niet in het uiterlijke verband, maar in de onderlinge samenhang gezien. In de praktijk heeft men zich daaraan echter niet gehouden en is de term omslag (evenals lias en pak) steeds in de zin van de hier gegeven omschrijving gebruikt, waaruit volgt, dat deze term zowel op stukken van dezelfde aard als op bundels of dossiers van toepassing is.
  • Voor het verschil in omvang tussen een omslag en een pak bestaat geen vaste maatstaf.

Overgenomen uit


Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven (1898)[bewerken]

Toelichting

  • Tusschen omslagen' of pakken is geene nauwkeurige onderscheiding te maken. Het eenige verschil is, dat een pak lijviger is dan een omslag.
  • Ongewenscht is het gebruik der termen eene portefeuille of eene doos. Immers alle dergelijke uitdrukkingen worden gebezigd om den gebruiker van den inventaris in te lichten omtrent den aard of den omvang der verzameling stukken; daaromtrent nu geven de uitdrukkingen portefeuille en doos geen licht. Men schrijve dus "een pak in portefeuille", "een dossier in eene doos" enz.

Overgenomen uit

Relaties[bewerken]

RT: Omslag, Lias, Portefeuille

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]