Proces-verbaal

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springenInternationale terminologie[bewerken]

Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Een proces-verbaal is een

Akte waarbij een bevoegde functionaris verslag doet.

Toelichting

  • Het proces-verbaal is de redactionele vorm van vele notariële en gerechtelijke akten, bijvoorbeeld testament, huwelijkse voorwaarden, overdracht van onroerend goed, hypotheekstelling.
  • De beschrijving van vele typen begint gewoonlijk toch met 'akte van'.
  • Het proces-verbaal is vaak in de eerste persoon gesteld.
  • Een proces-verbaal van een rechtszitting heet voor de invoering van de Franse rechterlijke organisatie in België, Nederlands Limburg en Zeeuws-Vlaanderen in 1796 en in de rest van Nederland in 1811 een rol, en sindsdien een audiëntieblad. De rol was oorspronkelijk een agenda van de zittingen van een gerecht; doordat deze tijdens het ancien regime geleidelijk werd uitgebreid met aantekeningen omtrent de afhandeling van zaken ontwikkelde hij zich tot proces-verbaal. Bij de invoering van de Franse rechterlijke organisatie werd de rol weer tot zijn vroegere vorm teruggebracht.

Bron


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)[bewerken]

Een proces-verbaal is een ambtshalve opgemaakt verslag van enige handeling of bevinding.

Toelichting

  • Deze definitie is gelijkluidend aan NAT nr. 27.
  • Evenals een akte wordt het proces-verbaal opgemaakt om te dienen als een rechtsgeldig bewijsstuk.
  • Het proces-verbaal onderscheidt zich van de akte, doordat bij het proces-verbaal de nadruk ligt op het verslag. Wanneer het verslag de handelingen van een vergadering betreft, zal het soms moeilijk zijn te beslissen, of men de term notulen of proces-verbaal moet kiezen.
  • Primair heeft een proces-verbaal een bewijsfunctie; notulen dienen op de eerste plaats ter vastlegging van het verhandelde in een vergadering.

Overgenomen uit


Nederlandse Archiefterminologie (1962)[bewerken]

Een proces-verbaal is een ambtshalve opgemaakt verslag van enige handeling of bevinding.

Toelichting

  • Wanneer het verslag de handelingen van een vergadering betreft, zal het soms moeilijk zijn te beslissen, of men de term notulen of proces-verbaal moet kiezen. In het algemeen schijnt het gewenst altijd van notulen te spreken in die gevallen, waarin het verhandelde in een vergadering zodanig is weergegeven, dat het verslag letterlijk of zo letterlijk mogelijk het mondeling beraad weergeeft.
  • Zie ook verbaal.

Overgenomen uit


Relaties[bewerken]

BT: Akte

NT: Audiëntieblad, Rol_(II), Testament,

RT: Authentieke akte,

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]