Protocol

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springenInternationale terminologie[bewerken]

Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Een protocol is een

Deel waarin akten worden ingeschreven.

Toelichting

  • De term is in onbruik geraakt. Zo worden de protocollen van de ambtenaar van de burgerlijke stand, die de net-exemplaren van akten bevatten, altijd als registers omschreven.
  • Het notariële protocol, dat de serie notariële minuten (zie onder net) omvat, wordt al sinds lang niet meer in gebonden vorm bewaard.

Overgenomen uit


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)[bewerken]

Een protocol is een deel, waarin minuten van akten zijn ingeschreven.

Toelichting

  • Deze definitie is gelijkluidend aan NAT nr. 40.

Overgenomen uit


Nederlandse Archiefterminologie (1962)[bewerken]

Een protocol is een deel, waarin minuten van akten zijn ingeschreven.

Toelichting

  • Handleiding § 85: "In protocollen (is) de inhoud eerst ingeschreven, nadat het deel reeds was gebonden. Protocollen bevatten de minuten zelf ...".

Overgenomen uit


Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven (1898)[bewerken]

Bij deelen onderscheide men tusschen: registers, protocollen en banden. Banden zijn ontstaan door het samenbinden van losse stukken, terwijl in protocollen en registers de inhoud eerst is ingeschreven, nadat het deel reeds was gebonden. Protocollen bevatten de minuten zelf, registers bevatten de afschriften.

Toelichting

  • Alle deelen, die reeds bestonden, voordat zij werden beschreven, heeft men weder te onderscheiden in protocollen en registers. Protocollen zijn die deelen, waarin minuten zijn ingeschreven; in vele schepencolleges was het gebruikelijk de akten dadelijk in het daarvoor bestemde deel te minuteeren. Ook door notarissen werd meermalen op dezelfde wijze gehandeld. Registers daarentegen zijn deelen, waarin akten zijn geregistreerd d.w.z. zijn overgeschreven. Registers bevatten dus uitsluitend afschriften.
  • In het gewone spraakgebruik verstaat men onder protocollen ook losse beschrevene vellen papier of later samengebondene bladen. Men denke b.v. aan notariëele protocollen.

Overgenomen uit


Wet- en regelgeving[bewerken]

Wet op het notarisambt[bewerken]

Het protocol is: de minuten, notariële verklaringen, registers, afschriften, repertoria en kaartsystemen die onder de notaris berusten

Overgenomen uit

Toelichting

  • Uit de begripsomschrijving van "protocol" blijkt thans duidelijk dat ook de (wellicht in computerbestanden opgenomen) kaartsystemen daaronder moeten worden begrepen

Overgenomen uit

  • MvT II, 23 706, nr. 3, p. 15.


Relaties[bewerken]

RT: Akte

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]