Relatieven

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Relatieven zijn bijlagen bij of in een verbaal.

Toelichting
* De bijlagen werden wel in aparte series opgeborgen; daarvan konden ook de voor kennisgeving aangenomen archiefstukken deel uit maken.

  • De tot de bijlagen gerangschikte ingekomen stukken werden exhibitum genoemd.
  • Op de voor kennisgeving aangenomen ingekomen stukken werd meestal de aanduiding ter informatie of notificatie geplaatst.]]


Gerelateerde termen
* Bijlage, Verbaal, Exhibita, Bijlage, Serie, Archiefstuk
Referentie
* ANV, lemma 109.

Internationale terminologie[bewerken]

Relatie(s)[bewerken]

Verwijzing(en)[bewerken]

Illustratie(s)[bewerken]

Oude terminologie[bewerken]


Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Relatieven zijn bijlagen bij of in een verbaal.

Zie Verbaal (II).

Toelichting

Commentaar

  • De tot de bijlagen gerangschikte ingekomen stukken werden exhibita genoemd.
  • Op de voor kennisgeving aangenomen ingekomen stukken werd meestal de aanduiding ter informatie of notificatie geplaatst.

Overgenomen uit

  • ANV, lemma 109.


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)[bewerken]

Relatieven zijn bijlagen tot het verbaal.

Toelichting

  • Oorspronkelijk werden besluiten en bijlagen vaak nog in twee afzonderlijke series opgeborgen (een serie verbalen en een serie bijlagen; later wordt het algemeen gebruik om de bijlage(n) bij het desbetreffende besluit te voegen.

Overgenomen uit

Nederlandse Archiefterminologie (1962)[bewerken]

De relatieven tot een verbaal zijn de bescheiden, die hebben gediend tot het stellen van de handelingen of het treffen van de beschikkingen, welke in het verbaal zijn vastgelegd.

Toelichting

  • Relatieven zijn dus bijlagen tot het verbaal.
  • Zolang het verbaal het ambtelijk verslag is van het tijdens een zitting verhandelde, vormen de relatieven daarbij per vergadering, dus per verbaal, een serie bijlagen in de orde van de behandeling der punten, waarop zij betrekking hebben. Die orde is soms in een dagagenda (zie de toelichting) vastgelegd.
  • Zodra het verbaal uiteenvalt in een serie minuutbesluiten per dag, ontstaat de gewoonte om de relatieven bij elk afzonderlijk besluit te voegen.

Overgenomen uit

  • NAT, lemma 70.

Relaties[bewerken]

UF:

BT:

NT:

RT:

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]