Rubriek

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Rubriek (I) een Archiefbestanddeel bestaande uit archiefbescheiden die hetzelfde onderwerp betreffen.

Rubriek (II) Onderwerp van bemoeienis volgens welke archiefbescheiden kunnen worden gerangschikt.

Toelichting
* Toelichting Rubriek (I)

 • De archiefstukken en archiefbestanddelen binnen een rubriek als geheel kunnen volgens een tweede criterium zijn gerangschikt, bijvoorbeeld chronologisch, alfabetisch op naam van een geadresseerde of afzender of volgens een toegekend trefwoord, of zaaksgewijs in dossier
 • Het ordeningsstelsel waarbij de rangschikking van archiefstukken volgens rubrieken de belangrijkste ordeningsmethode is heet het rubriekenstelsel.

Toelichting Rubriek (II)

 • Zie ook het rubriekenstelsel.
 • De rubrieken als geheel kunnen ten opzichte van elkaar volgens een tweede criterium worden gerangschikt, bijvoorbeeld chronologisch (volgens het eerst of het laatste binnengekomen archiefstuk) of alfabetisch naar het hoofdwoord van de onderwerpsomschrijving. Algemeen wordt echter tegenwoordig gebruik gemaakt van een systematische indeling naar onderwerpen met behulp van een decimaal classificatiesysteem, zie onder archiefcode. Daarbinnen worden zowel de rubrieken zelf als de dossiers binnen elke rubriek gerangschikt.]]


Gerelateerde termen
* Archiefbestanddeel, archiefbescheiden, archiefcode, onderwerp, archiefstuk, archiefbestanddeel, ordenen, ordening, zaak, dossier, ordeningsstelsel, rubriekenstelsel
Referentie
* ANV, lemma 111. ANV, lemma 123

Remano (2004)[bewerken]

Onderverdeling (klasse) van het classificatieschema. Een rubriek kan onderverdeeld zijn in (sub) rubrieken.Referentie
* Remano

Internationale terminologie[bewerken]

Relatie(s)[bewerken]

Verwijzing(en)[bewerken]

Illustratie(s)[bewerken]

Oude terminologie[bewerken]


Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Een Rubriek (I) is een

Archiefbestanddeel bestaande uit archiefbescheiden die hetzelfde onderwerp betreffen.

Toelichting

Overgenomen uit

 • ANV, lemma 111.

Een Rubriek (II) is een

Onderwerp van bemoeienis volgens welke archiefbescheiden kunnen worden gerangschikt.

Toelichting

 • Zie ook het rubriekenstelsel.
 • De rubrieken als geheel kunnen ten opzichte van elkaar volgens een tweede criterium worden gerangschikt, bijvoorbeeld chronologisch (volgens het eerst of het laatste binnengekomen archiefstuk) of alfabetisch naar het hoofdwoord van de onderwerpsomschrijving. Algemeen wordt echter tegenwoordig gebruik gemaakt van een systematische indeling naar onderwerpen met behulp van een decimaal classificatiesysteem, zie onder archiefcode. Daarbinnen worden zowel de rubrieken zelf als de dossiers binnen elke rubriek gerangschikt.

Overgenomen uit

 • ANV, lemma 123.


Archieftermen voor gebruik in het Rijksarchief (1990)[bewerken]

Een rubriek is een begripsaanduiding of benaming voor een geheel van bescheiden die een zelfde onderwerp betreffen (Lexicon, nr. 20).

Toelichting

Het Lexicon noemt een rubriek een reeks of enige reeksen bescheiden, wat hun interne chronologische orde zou impliceren, terwijl men in de praktijk vaak ook alfabetische onderverdelingen aantreft.

Overgenomen uit


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)[bewerken]

Een rubriek is een begripsaanduiding of benaming van een reeks of enige reeksen van bescheiden die eenzelfde onderwerp betreffen.

Overgenomen uit


Nederlandse Archiefterminologie (1962)[bewerken]

Een rubriek is:

a. een reeks of enige reeksen bescheiden, die een zelfde onderwerp betreffen;

b. de begripsaanduiding of benaming van die reeks of reeksen.

Toelichting

 • Rekening moet worden gehouden met het feit, dat men onder rubriek zowel de reeks geregeerd door een onderwerp als het onderwerp zelf verstaat.
 • Rubrieken komen op twee wijzen tot stand: allereerst door aan elk stuk een onderwerp toe te kennen en dan de stukken, waaraan hetzelfde onderwerp is toegekend, tot een reeks te verenigen. Het is ook mogelijk, dat de rubrieken vooraf zijn bepaald. De afzonderlijke bestanddelen worden dan onder de tevoren vaststaande rubrieken gebracht.

Commentaar

 • Een verouderde term voor rubriek is hoofd, terug te vinden in de term hoofdenlijst, een lijst van rubrieken. Deze term is ontleend aan de plaats waar de rubrieksaanduiding vermeld staat: bovenaan, aan het hoofd van de pagina.

Overgenomen uit

 • NAT, lemma 61.


Remano[bewerken]

Onderverdeling (klasse) van het classificatieschema. Een rubriek kan onderverdeeld zijn in (sub) rubrieken.

Bron


Relaties[bewerken]

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]