Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Waardering
Term Bron Omschrijving Activiteit binnen de selectie (onder a.) w Activiteit binnen de selectie (onder a.) waarbij door bestudering van de context van archiefbescheiden wordt bepaald welke categorieën archiefbescheiden voor tijdelijke dan wel blijvende bewaring in aanmerking komen, al dan niet onder toekenning van bewaartermijnen. niet onder toekenning van bewaartermijnen.
Term Bron Referentie ANV, lemma 113
Term Bron Relatie Selectie + , Context + , Archiefbescheiden + , Selectielijst + , Archiefvormer +
Term Bron Titel Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)
Term Bron Toelichting * Het resultaat van deze studie kan worden * Het resultaat van deze studie kan worden vastgelegd in een afzonderlijk rapport of in de inleiding van de selectielijst, de bewaartermijnen komen in de selectielijst zelf. * Van de bestudering van de context maakt deel uit het analyseren van de werkprocessen en functies die tot het ontstaan van archiefstukken leiden of hebben geleid. Dit noemt men wel de functionele selectie. * De waarde van archiefbescheiden wordt onderscheiden in: de administratieve en juridische waarde voor de archiefvormer of archiefvormers binnen één organisatie of een groep gelijksoortige organisaties, de waarde voor recht- en bewijszoekenden en de waarde voor het historisch onderzoek en de historie in het algemeen. * Onder administratieve waarde valt ook het belang van archiefbescheiden voor verantwoording en democratische controle. * Onder de waarde voor de historie in het algemeen valt ook de waarde van een bijzonder archiefstuk als document op zich, wel omschreven als emotionele of symbolische waarde. Voorbeelden hiervan zijn bijzonder oude stukken of stukken met bijzondere kenmerken. ukken of stukken met bijzondere kenmerken.
Categorieën ANV2003  + , Terminologie  + , ISAD(G)  + , Standaarden  + , Selectie  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 24 maart 2014 13:49:00  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Selectie + Term Bron Relatie
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Weergaven
Handelingen
Navigatie
Projecten
Hulpmiddelen
Delen