Wijzigingen

Ga naar: navigatie, zoeken

Archiefbescheiden

254 bytes toegevoegd, 6 nov 2010 16:45
geen bewerkingssamenvatting
==== Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003) ====
Zie [[Archiefstuk]].
''Overgenomen uit''
*[[ANV]], lemma 8.
==== Lexicon van Nederlandse archieftermen (1983) ====
Archiefbescheiden (archiefstukken) zijn al die bescheiden die ongeacht hun vorm, naar hun aard bestemd zijn om te berusten onder de instelling, persoon of groep personen die deze heeft ontvangen of opgemaakt uit hoofde van zijn/haar activiteiten of vervulling van zijn/haar taken.
''Toelichting''
Met "instelling, persoon of groep personen" wordt aangegeven dat niet alleen rechtspersonen en natuurlijke personen archiefbescheiden ontvangen of opmaken, maar dat ook groepen van natuurlijke personen, die als zodanig krachtens Nederlands recht geen rechtspersoonlijkheid bezitten (of orgaan van een rechtspersoon zijn) zulks doen (bijvoorbeeld maatschappen, verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid). Indien men een aantal archiefbescheiden van verschillende redactionele vorm in een beschrijving wil opnemen, dan bedient men zich van "stukken betreffende" in plaats van "archiefstukken betreffende". Zie ook de toelichting onder [[Dossier]].
''Overgenomen uit''
*[[Lexicon]], lemma 1.
 
===NEN-ISO 15489===
 
informatie opgemaakt, ontvangen en onderhouden als bewijs en informatie door een organisatie of persoon bij het vervullen van wettelijke verplichtingen of bij zakelijke transacties
 
''Bron''
* [[NEN-ISO 15489:2001]], 3. Termen en definities.
== Relaties ==
UF:
BT:
NT:
RT:
== Externe verwijzingen ==
== Voorbeeld ==
[[CategoryCategorie:Terminologie]] 
[[Categorie:ANV2003]]
[[Categorie:Lexicon1983]]
[[Categorie:Terminologie]]
35
bewerkingen

Navigatiemenu