Verbaalstelsel

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken


qp有内容qp


Internationale terminologie[bewerken]

qp有内容qp

Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Het verbaalstelsel is het stelsel van ordening, waarbij het belangrijkste deel van de archiefstukken in verbalen werd geordend.

Toelichting

Commentaar

  • Nadere toegangen welke, naast de index, eveneens bij het verbaalstelsel vaak werden toegepast zijn de klapper, de nummerlijst, de hoofdenlijst.
  • De tot de bijlagen gerangschikte ingekomen stukken werden exhibita genoemd.
  • Indien de bijlagen of relatieven niet tot een afzonderlijke serie zijn gerangschikt, maar aan elk afzonderlijk besluit zijn toegevoegd (ingevouwen), is sprake van het Verbaalstelsel 1823.
  • Op de voor kennisgeving aangenomen ingekomen stukken werd meestal de aanduiding ter informatie of notificatie geplaatst.

Overgenomen uit

  • ANV, lemma 109.
  • Gids voor de archieven van de ministeries en Hoge Colleges van Staat 1813-1940, p. 482-483.


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)[bewerken]

Het verbaalstelsel is het stelsel van ordening, waarbij aan ieder minuutbesluit de bijlagen zijn toegevoegd of de bijlagen een aparte serie vormen naast de serie verbalen.

Toelichting

Overgenomen uit

Nederlandse Archiefterminologie (1962)[bewerken]

Het verbaalstelsel is een seriestelsel, waarbij men in de serie verbalen aan ieder afzonderlijk verbaal de relatieven en overige bijlagen toevoegt.

Toelichting

  • Uit het in de toelichting bij de termen verbaal en relatieven medegedeelde volgt, dat een verbaalstelsel, toen het nog op het archief van een college werd toegepast, bestond uit een serie verbalen met de bij elk dezer verbalen behorende relatieven.
  • Aldus was het een haast onmerkbare overgang van het resolutiën- of notulenstelsel naar het verbaalstelsel in zijn definitieve vorm, zoals dat in de negentiende eeuw op bijna alle grote archieven in Nederland is toegepast: een serie minuutbesluiten (per dag genummerd) op dubbele vellen, waarin de relatieven zijn gelegd.
  • In dit bijeenbrengen van het besluit en de desbetreffende relatieven lag de kiem voor een numeriek dossierstelsel.

Overgenomen uit

  • NAT, lemma 73.

Relaties[bewerken]

UF:

BT:

NT:

RT:

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]