Vernietigen

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Zodanig bewerken van de gegevensdrager dat daarvan of daaruit op geen enkele wijze de gegevens die erop zijn vastgelegd kunnen worden gereconstrueerd.

Toelichting
* Dit impliceert dus versnippering of verbranding van papier en fotografisch materiaal, het verbrijzelen van optische schrijven en het demagnetiseren (niet alleen met de wisknop) van elektromagnetische gegevensdragers (banden, diskettes, harde schijven).

  • De vernietiging wordt vastgelegd in een proces-verbaal of een verklaring van vernietiging.


Gerelateerde termen
* gegevensdrager, gegeven, proces-verbaal, verklaring
Referentie
* ANV, lemma 15.

Remano (2004)[bewerken]

Proces van het archiefsysteem waarbij documenten volledig worden verwijderd of gewist zonder dat zij weer gereconstrueerd kunnen worden. Voor digitale documenten betekent dat het onherstelbaar wissen van gegevens, alsmede van de back-ups.


Gerelateerde termen
* archiefsysteem, document, digitaal document
Referentie
* Remano

NEN-ISO 15489[bewerken]

proces van verwijderen of wissen van archiefbescheiden zonder dat zij weer gereconstrueerd kunnen worden

Toelichting
*

  • Opgenomen als 'vernietiging' in NEN-ISO 15489.
  • Gerelateerd aan 'verwijdering' in NEN-ISO 15489.Referentie
* NEN-ISO 15489

Internationale terminologie[bewerken]

Relatie(s)[bewerken]

Verwijzing(en)[bewerken]

Illustratie(s)[bewerken]

Oude terminologie[bewerken]


Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Vernietigen is het

Zodanig bewerken van de gegevensdrager dat daarvan of daaruit op geen enkele wijze de gegevens die erop zijn vastgelegd kunnen worden gereconstrueerd.

Toelichting

  • Dit impliceert dus versnippering of verbranding van papier en fotografisch materiaal, het verbrijzelen van optische schrijven en het demagnetiseren (niet alleen met de wisknop) van elektromagnetische gegevensdragers (banden, diskettes, harde schijven).
  • De vernietiging wordt vastgelegd in een proces-verbaal of een verklaring van vernietiging.

Bron

  • ANV, lemma 15.


Nederlandse Archiefterminologie (1962)[bewerken]

Vernietigen is het in stoffelijke zin te niet doen van archiefbescheiden.

Toelichting

  • In de omschrijving komt met zoveel woorden tot uiting, dat van vernietiging alleen kan worden gesproken, indien de bescheiden in stoffelijke zin ophouden te bestaan, dit in tegenstelling tot de misvatting, dat aan een stuk op een of andere wijze het karakter van archiefstuk zou kunnen worden ontnomen.

Overgenomen uit

  • NAT, lemma 117.


NEN-ISO 15489[bewerken]

proces van verwijderen of wissen van archiefbescheiden zonder dat zij weer gereconstrueerd kunnen worden

Toelichting

  • Opgenomen als 'vernietiging' in NEN-ISO 15489.
  • Gerelateerd aan 'verwijdering' in NEN-ISO 15489.

Bron

Remano[bewerken]

Proces van het archiefsysteem waarbij documenten volledig worden verwijderd of gewist zonder dat zij weer gereconstrueerd kunnen worden. Voor digitale documenten betekent dat het onherstelbaar wissen van gegevens, alsmede van de back-ups.

Bron


Relaties[bewerken]

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]