Waardering

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Inhoud

Omschrijving

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Activiteit binnen de selectie (onder a.) waarbij door bestudering van de context van archiefbescheiden wordt bepaald welke categorieën archiefbescheiden voor tijdelijke dan wel blijvende bewaring in aanmerking komen, al dan niet onder toekenning van bewaartermijnen.

Toelichting
* * Het resultaat van deze studie kan worden vastgelegd in een afzonderlijk rapport of in de inleiding van de selectielijst, de bewaartermijnen komen in de selectielijst zelf.

 • Van de bestudering van de context maakt deel uit het analyseren van de werkprocessen en functies die tot het ontstaan van archiefstukken leiden of hebben geleid. Dit noemt men wel de functionele selectie.
 • De waarde van archiefbescheiden wordt onderscheiden in: de administratieve en juridische waarde voor de archiefvormer of archiefvormers binnen één organisatie of een groep gelijksoortige organisaties, de waarde voor recht- en bewijszoekenden en de waarde voor het historisch onderzoek en de historie in het algemeen.
 • Onder administratieve waarde valt ook het belang van archiefbescheiden voor verantwoording en democratische controle.
 • Onder de waarde voor de historie in het algemeen valt ook de waarde van een bijzonder archiefstuk als document op zich, wel omschreven als emotionele of symbolische waarde. Voorbeelden hiervan zijn bijzonder oude stukken of stukken met bijzondere kenmerken.


Gerelateerde termen
* selectie, context, archiefbescheiden, selectielijst, archiefvormer
Referentie
* ANV, lemma 113

Internationale terminologie

Relatie(s)

Verwijzing(en)

Illustratie(s)

Oude terminologie


Omschrijving

Archiefterminologie

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Waardering of waardebepaling is de

Activiteit binnen de selectie (onder a.) waarbij door bestudering van de context van archiefbescheiden wordt bepaald welke categorieën archiefbescheiden voor tijdelijke dan wel blijvende bewaring in aanmerking komen, al dan niet onder toekenning van bewaartermijnen.

Toelichting

 • Het resultaat van deze studie kan worden vastgelegd in een afzonderlijk rapport of in de inleiding van de selectielijst, de bewaartermijnen komen in de selectielijst zelf.
 • Van de bestudering van de context maakt deel uit het analyseren van de werkprocessen en functies die tot het ontstaan van archiefstukken leiden of hebben geleid. Dit noemt men wel de functionele selectie.
 • De waarde van archiefbescheiden wordt onderscheiden in: de administratieve en juridische waarde voor de archiefvormer of archiefvormers binnen één organisatie of een groep gelijksoortige organisaties, de waarde voor recht- en bewijszoekenden en de waarde voor het historisch onderzoek en de historie in het algemeen.
 • Onder administratieve waarde valt ook het belang van archiefbescheiden voor verantwoording en democratische controle.
 • Onder de waarde voor de historie in het algemeen valt ook de waarde van een bijzonder archiefstuk als document op zich, wel omschreven als emotionele of symbolische waarde. Voorbeelden hiervan zijn bijzonder oude stukken of stukken met bijzondere kenmerken.

Bron

 • ANV, lemma 113.


Normen en standaarden

ISAD(G) Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven (2004)

Waardering (engels: appraisal). Het proces waarbij de bewaartermijn van de archiefstukken bepaald wordt.

Overgenomen uit

 • ISAD(G), verklarende lijst van termen gebruikt in de Algemene Regels p. 7-9.


Relaties

UF:

BT:

NT:

RT:

Externe verwijzingen

Voorbeeld

Feiten over WaarderingRDF-feed
Term Bron OmschrijvingActiviteit binnen de selectie (onder a.) w Activiteit binnen de selectie (onder a.) waarbij door bestudering van de context van archiefbescheiden wordt bepaald welke categorieën archiefbescheiden voor tijdelijke dan wel blijvende bewaring in aanmerking komen, al dan niet onder toekenning van bewaartermijnen. niet onder toekenning van bewaartermijnen.
Term Bron ReferentieANV, lemma 113
Term Bron RelatieSelectie  +, Context  +, Archiefbescheiden  +, Selectielijst  + en Archiefvormer  +
Term Bron TitelArchiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)
Term Bron Toelichting* Het resultaat van deze studie kan worden * Het resultaat van deze studie kan worden vastgelegd in een afzonderlijk rapport of in de inleiding van de selectielijst, de bewaartermijnen komen in de selectielijst zelf.
 • Van de bestudering van de context maakt deel uit het analyseren van de werkprocessen en functies die tot het ontstaan van archiefstukken leiden of hebben geleid. Dit noemt men wel de functionele selectie.
 • De waarde van archiefbescheiden wordt onderscheiden in: de administratieve en juridische waarde voor de archiefvormer of archiefvormers binnen één organisatie of een groep gelijksoortige organisaties, de waarde voor recht- en bewijszoekenden en de waarde voor het historisch onderzoek en de historie in het algemeen.
 • Onder administratieve waarde valt ook het belang van archiefbescheiden voor verantwoording en democratische controle.
 • Onder de waarde voor de historie in het algemeen valt ook de waarde van een bijzonder archiefstuk als document op zich, wel omschreven als emotionele of symbolische waarde. Voorbeelden hiervan zijn bijzonder oude stukken of stukken met bijzondere kenmerken. ukken of stukken met bijzondere kenmerken.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Projecten
Hulpmiddelen
Delen