Zaak

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Een zaak wordt meestal gedefinieerd als een in de tijd begrensd complex handelingen betreffende een bepaald geval.

Zie Dossier.


Gerelateerde termen
* Handelingen, Dossier
Referentie
* ANV, lemma 110.

Internationale terminologie[bewerken]

Relatie(s)[bewerken]

Verwijzing(en)[bewerken]

Illustratie(s)[bewerken]

Oude terminologie[bewerken]


Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Een zaak wordt meestal gedefinieerd als een in de tijd begrensd complex handelingen betreffende een bepaald geval.

Zie Dossier.

Bron

  • ANV, lemma 110.


Lexicon van Nerderlandse archieftermen (1983)[bewerken]

Onder een zaak wordt verstaan het geheel van de binnen een zekere tijd ten aanzien van een bijzonder geval gestelde handelingen.

Toelichting

  • Gelijkluidend aan NAT, lemma 66.

Bron

Nederlandse Archiefterminologie (1962)[bewerken]

Een zaak is het geheel van de binnen een zekere tijd ten aanzien van een bijzonder geval gestelde handelingen.

Toelichting

Het lijkt onnodig het begrip zaak nauwkeuriger te omschrijven dan hier geschiedt. De omschrijving voldoet, indien duidelijk blijkt, dat in de archivistiek een zaak niet is een ding (res), ook niet een onderwerp van bestuur, maar een concreet geval (casus).

Ontleend aan

  • NAT, lemma 66.


Relaties[bewerken]

UF:

BT:

NT:

RT:

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]